Home » VOĽBY

VOĽBY

Voľby do Európskeho parlamentu

eu volby pic

Predseda Národnej rady Slovenskej Republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z .z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a  určil:

1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Informácie pre voliča:

https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

DOKUMENTY:

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

KONTAKT:

033/6477 242

volby@limbach.sk

VOLEBNÉ MIESTNOSTI:

Okrsok č. 1:

Zasadačka OÚ Limbach

SNP 55, Limbach

kontakt: 0908 377 242

Okrsok č. 2:

Jedáleň – Základná Škola Limbach

Vinohradnícka 70, Limbach

kontakt: 0911 050 448


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

773x263_slider_volby_Prezident_2024-právo-voliť (1)

 

 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej Republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil 1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024, a ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, u r č il deň konania 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Zoznam kandidátov:

  1. kolo: KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024
  2. kolo: KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 6. apríla 2024

DOKUMENTY:

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.1.2024 o vyhlásení volieb prezidenta SR

Voľby prezidenta SR – Informácie pre voliča

KONTAKT:

033/6477 242

volby@limbach.sk

VOLEBNÉ MIESTNOSTI:

Okrsok č. 1:

Zasadačka OÚ Limbach

SNP 55, Limbach

kontakt: 0908 377 242

Okrsok č. 2:

Jedáleň – Základná Škola Limbach

Vinohradnícka 70, Limbach

kontakt: 0911 050 448


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Voľby do NR SR sa budú konať 30. septembra 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej Republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023

DOKUMENTY:

Zverejnenie informácie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK voľby do NR SR 2023

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky

Informácie pre voliča

Kontakt: 033/6477 221, 033/6477 242

VOLEBNÉ MIESTNOSTI:

Okrsok č. 1:

Zasadačka OÚ Limbach

SNP 55, Limbach

kontakt: 0908 377 242

Okrsok č. 2:

Jedáleň – Základná Škola Limbach

Vinohradnícka 70, Limbach

kontakt: 0911 050 448

Zápisnica okrskovej vol. komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do NR SR 2023

Zápisnica okrskovej vol. komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 vo voľbách do NR SR 2023


Referendum 2023:


Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022:


Voľby do NR SR 2020


Voľby do Európskeho parlamentu 2019


Prezidentské voľby – 2019


Komunálne voľby 2018 a staršie

Comments are closed.