Home »

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 24.04.2024

Dňa 24.04.2024 od 12:00 do 16:00 hod. bude v areáli Zberného miesta realizovaný ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čo je nebezpečný odpad – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, rozpúšťadlá, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, motorové oleje, farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky.

Všetky chemikálie musia byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu.

Obaly musia obsahovať iba odpad resp. chemikáliu, ktoré je deklarovaná na obale.

Zberné miesto sa nachádza v bývalom areáli LVD, adresa je SNP 724. Vjazd sa nachádza medzi Jurki pumpou a kaviarňou Coffee Shopa.

Zároveň prosíme občanov, aby si so sebou vzali aj OBČIANSKY PREUKAZ.

Ďakujeme.

nebezpečný-odpad (1)Čítať viac...

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 v obci Limbach

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov Výsledky Limbach Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
Ing. Ivan Korčok 65,78% 505 433 938
Ing. Peter Pellegrini 34,22% 236 252 488
Celkom 741 685 1426
Spolu Okrsok č. 1 Okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1880 1006 874
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 1436 749 687
% Účasť vo voľbách 76,4% 74,5% 78,6%

 Čítať viac...

Plánované prerušenia distribúcie elektriny

Vážení občania,

spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. nás informovala o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny.

Detailné informácie nájdete v dokumentoch po kliknutí na odkazy nižšie:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.4.2024

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 22.04.2024

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26.04.2024Čítať viac...

Informácia k platbám za odpady

Vážení občania,

vzhľadom na dopyty k platbám za odpad a dane Vás informujeme, že obecný úrad začal s procesom vyrubovania poplatkov za komunálny odpad a dane v aktuálnom roku v neskoršom termíne z dôvodu prechodu na nový systém.

Poplatky vyrubujeme priebežne a postupne podľa ulíc.

Občania, ktorí majú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, dostanú predpis na platbu do elektronickej schránky. Ostatní občania dostanú rozhodnutia do poštovej schránky ako zvyčajne.

Po obdržaní rozhodnutia môžete vykonať prevod cez internet banking alebo zaplatiť v podateľni obecného úradu v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou.

Nálepky na smetné nádoby si môžete po úhrade poplatku vyzdvihnúť na obecnom úrade na oddelení odpadov. Vydávame tiež žlté a modré vrecia na triedený odpad.

Pokiaľ nedostanete rozhodnutie na platbu za TKO, smetné nádoby vám bude Marius Pedersen vynášať aj naďalej v zmysle harmonogramu vývozov.

Po ukončení vyrubovania a uplynutí termínov na úhradu budeme informovať o nutnosti mať nádoby označené aktuálnou nálepkou. Dovtedy sa nemusíte obávať, že by vám odpad nebol vyvezený.Čítať viac...

LES – Brikety a pelety

www-lestn-sk_JARNA-AKCIA_2024 (002)Čítať viac...

Čistenie komínov 29.3.2024

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 29.03.2024 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť.

Záujemci sa môžu nahlasovať na tel. čísle: 0903 885 802.Čítať viac...

Výsledky volieb Prezidenta Slovenskej republiky 2024 v obci Limbach

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 999 840 1839
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 618 583 1201
% Účasť vo voľbách 61,9% 69,4% 65,3%

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov Výsledky Limbach % Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu

Ing. Ivan Korčok

62,95% 401 355 756

Ing. Peter Pellegrini

23,31% 128 152 280

JUDr. Štefan Harabin

7,16% 50 36 86

Dr. h. c. Ing. Ján Kubiš

4,08% 26 23 49

Mgr. Matovič Igor

0,83% 6 4 10

Mgr. Patrik Dubovský, PhD.

0,67% 2 6 8

Ing. Mgr. Marian Kotleba

0,50% 2 4 6

Krisztián Forró

0,25% 2 1 3

Mgr. Milan Náhlik

0,17% 1 1 2

Mgr. Róbert Švec

0,08% 0 1 1

JUDr. Andrej Danko

0,00% 0 0 0
Celkom 618 583 1201


Čítať viac...

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Slovenský Grob

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Slovenský GrobČítať viac...

Pozvánka na aprílový knižný klub

Book Club 11.4.2024Čítať viac...

Zber súhlasných stanovísk pre zriadenie optickej prípojky v obci Limbach pre investora Slovak Telekom

Slovak Telekom sa na nás obrátil s prosbou o spoluprácu pri zbere súhlasných stanovísk pre zriadenie optickej prípojky v obci Limbach, ktorý sa bude konať na budúci týždeň od utorka 12.3.2024.

Nižšie nájdete oznam, vzor súhlasu a mapku, kde sú vyznačené červené zóny. Obyvatelia týchto červených zón súhlas neudeľujú. Buď už možnosť pripojenia na optiku ST majú, alebo je táto vo výstavbe alebo ich budeme pripájať tzv. vzdušnou prípojkou (vzdušným optickým káblom) a k tomuto udelia súhlas rovno pri zakúpení služby.

Všetky informácie a inštrukcie pre udelenie súhlasu sú uvedené v priložených dokumentoch. Ak máte otázky v uvedenej veci, obráťte sa, prosím na Mgr. Lukáš Viselka – viselka@elkatel.sk.

Informačný leták

Súhlas

Červené zónyČítať viac...

POZOR ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU od 1.4.2024

Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu v obci Limbach nás informovala o zmene Harmonogramu vývozu odpadu od 1.4.2024.

Aktualizovaný harmonogram vývozu odpadu nájdete tu: Harmonogram vývozu odpadov rok 2024 od 1.4.2024

Zmena sa bude týkať konkrétne vývozu plastu a to nasledovne:

Pôvodný termín Nový termín
17.4.2024 15.4.2024
12.6.2024 10.6.2024
7.8.2024 5.8.2024
4.9.2024 2.9.2024
27.11.2024 25.11.2024
19.12.2024 23.12.2024

Zároveň dávame občanom do pozornosti aplikáciu Odvoz odpadu, ktorá je bezplatná a sú v nej uvedené všetky vývozy komunálneho a triedených odpadov z domácností v Limbachu. Aplikácia vám vývoz pripomenie deň vopred, resp. podľa nastavení, ktoré si sami zvolíte priamo v nej.

https://odvoz-odpadu.eu/Čítať viac...

Pozvánka na Veľkonočné tvorivé dielničky

Kultúrna komisia pozýva (1)Čítať viac...

Pozvánka na besedu so spisovateľom Václavom Neuerom

Václav Neuer - pozvánkaČítať viac...

Dôležitá informácia o výluke vo Vinosadoch

Mesto Pezinok v spolupráci so Slovenskou správou ciest informuje verejnosť, že od pondelka 18. 3. 2024 budú na ceste II/502 v obci Vinosady prebiehať stavebné práce z dôvodu rekonštrukcie vozovky.

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cesty, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty v intraviláne obce Vinosady. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu vozovky a dosiahnutie homogénnych konštrukčných vrstiev. Z dôvodu rekonštrukcie bude cesta v obci Vinosady zjednosmernená.

Zmeny čakajú aj autobusové linky.

Podrobnosti nájdete v publikovanom článku na našom webe: www.pezinok.sk/novinka/7070/rekonstrukcia-vozovky-na-ceste-ii502-vo-vinosadochČítať viac...

Vážení občania,

zdieľame s Vami pozvánku na Výročnú členskú schôdzu ZO Jednota Dôchodcov Slovenska, ktorá sa bude konať 29.2.2024 o 15:00 hod:

Výročná členská schôdza za rok 2023 – PozvánkaČítať viac...

odpad-zahrada-listie-tasky_072025_md

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu oteplenia bude zberný dvor pre BIO odpad mimoriadne otvorený skôr ako bolo naplánované a to v sobotu 2.3.2024

  • Otváracie hodiny: 9:00 – 14:00
  • Zberný dvor bude otvorený pre domácnosti, ktoré platia za odvoz odpadu v obci Limbach (pri odovzdaní odpadu sa treba preukázať občianskym preukazom).
  • Množstvo odpadu, ktorý môže 1 domácnosť vyviezť je 1 prívesný vozík počas 1 zberu.
  • Zberný dvor sa nachádza v bývalom areáli LVD, adresa je SNP 724. Vjazd sa nachádza medzi Jurki pumpou a kaviarňou Coffee Shopa.

 

 

 

 Čítať viac...

Pozvánka na besedu s Veronikou Homolovou Tóthovou

BSVHT-PČítať viac...

Pozvánka na Book club v Coffeeshope

Zdieľame informácie o nastávajúcom stretnutí lokálneho Book Club-u.

Book club 3Čítať viac...

Limbašský Book Club v Coffeeshope – 15.2.2024

Zdieľame informáciu o novom termíne stretnutia pri knihe.

Limb. book clubČítať viac...

Beseda s fyzioterapeutkou 22.2.2024 na obecnom úrade

2400405

Milí spoluobčania,

Pozývame Vás na besedu s fyzioterapeutkou p. Annou Bohácsekovou, ktorá sa uskutoční dňa 22.2.2024 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

„Aby chrbát nebolel…“

Tešíme sa na Vás!

Kultúrna komisiaČítať viac...