Home » O obci » Kontakt

Kontakt

Stránkové hodiny:

Podateľňa Dane, Odpady a Stočné Stavebný úrad
Pondelok: 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
Utorok: 7:30 – 12:00 7:30 – 12:00 Nestránkový deň
Streda: 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
Štvrtok: 7:30 – 12:00 7:30 – 12:00 Nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 10:00 Nestránkový deň Nestránkový deň

Kontakty na Obecný úrad v Limbachu:

Funkcia Meno Mobil Pevná linka Email
Starosta JUDr. Branislav Kalman 905 497 447 033/6477 221 starosta@limbach.sk
Dane, Poplatky, Súpisné čísla, Rozkopávkové povolenia, Rybárske lístky, Cintorín Martina Rajtáková 911 740 579 033/6477 221 dane@limbach.sk
Odpady Eva Kyselová 911 050 448 odpad@limbach.sk
Vodné a Stočné Eva Kyselová 911 050 448 stocne@limbach.sk
Podateľňa, Evidencia obyvateľstva, Pokladňa, Osvedčovanie Mgr. Lucia Štulajterová 908 377 242 033/6477 242 podatelna@limbach.sk
Administratíva Ľubica Takáčová 033/6477 221 administrativa@limbach.sk
Stavebný úrad Ing. Ľubica Mezeiová  0918 327 052 stavebnyurad@limbach.sk
Hlavný kontrolór Ján Polák kontrolor@limbach.sk 
Obecná knižnica Anna Rajniaková kniznica@limbach.sk
Riaditeľka MŠ Mgr. Irena Číková 033/6477 254 ms@limbach.sk
Riaditeľka ZŠ Mgr. Daniela Miškovská zs@limbach.sk
Vedúca školskej jedálne Adriana Kováčová 033/6477 740 sj@limbach.sk

Pokiaľ si nie ste istí, kam máte zaslať svoj podnet, požiadavku, či otázku, žašlite to do podateľne: podatelna@limbach.sk.

Odporúčame platby uskutočňovať najmä bezhotovostne – internetbankingom
alebo priamym vkladom na účet v banke.

Adresa:

Obecný úrad Limbach
SNP 55, Limbach

IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
IBAN: SK76 0900 0000 0051 8113 4325 (Slovenská sporiteľňa a.s.)

Dovoľujeme si Vás informovať, že mimo stránkových hodín vybavujú zamestnanci podania občanov a ostatnú administratívu. Žiadosti, dotazy , pripomienky a  sťažnosti  na vybavenie je možné doručiť na OcÚ osobne alebo  písomne na adresu OcÚ.

Pridaj komentár