Home » O obci » Cirkvi a náboženstvá

Cirkvi a náboženstvá

Evanjelický kostol

Vystavaný bol v roku 1802 a ako prikazoval vtedajší zákon – bez veže. V roku 1901 bola dostavaná veža a kostol sčasti opravený. Počas dostavby bol opravený organ a zosilnená empora. Zvony do novej veže boli vyrobené v maďarskej Šoproni a pribudli aj hodiny majstra Ferdinanda Winklera z Bratislavy. Kostol bol po  generálnej oprave ktorá bola v roku 2001 ukončená znovu vysvätený. Na priečelí pekného poschodového chrámu sa skvie tradičný slogan reformácie. V Limbachu je dvojjazyčný: Ein feste Burg ist unser Gott – Hrad prepevný je pán Boh náš.

Kontakt: Evanjelický farský úrad Grinava, Myslenická 136, 902 03 Pezinok
Tel. č.: Mgr. Róbert Mišových – 0336422434

Rímskokatolícky kostol

Stavba nového kostola bola uskutočnená na mieste pôvodného gotického kostola v roku 1489. Kostol sv. Theobalda je jednoloďový, s gotickými prvkami a posunutou vežou, ktorá bola 1901 prestavaná. V XVII storočí bol kostol prestavaný a 1803 dostavaná sakristia. Fasáda je hladká s masívnymi piliermi. Pri poslednej oprave boli spozorované maľby pod povrchom. Na prízemí je zamurovaný gotický portál. Nové obrazy na oltári sú z roku 1955 – 57 od majstra Augusta Bartu z Pepinoh. Sv. Theobald je patrónom tohto kostola (Arcibiskup z Canterbury  zomr. 1164), ako aj mnohých iných v strednej Európe, ale ako jediný na Slovensku.

Kontakt: Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Žigmunda v Grinave, Myslenická 128, 902 03 Pezinok
Tel. č.: Roman Stachovič – 0908 492 470
E-mail: zigmund@rsb.sk
Web: www.farnost-grinava.sk

Pridaj komentár