Home » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Vybavenie telocvične – športové príslušenstvo

 

Stavebné práce -realizácia preglejkového obkladu stien telocvične pri ZŠ Limbach

 

Presun futbalových kabín v športovom areáli obce Limbach

 

Splašková kanalizácia – Limbach

 

Zateplenie obvodového plášťa, podlahy a podkrovia materskej školy v Limbachu

 

Dodanie trvanlivých a mrazených výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Stavebný dozor – Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu

 

Vybudovanie urnovej steny – jednostranné kolumbárium

 

Dodanie a montáž kontajnerov na stavbu triedy pre ZŠ Limbach

 

Oprava výtlkov v obci Limbach

 

Oprava cesty v obci Limbach

 

Oprava spevnených plôch s kanalizačnou šachtou, dvomi cestnými vpusťami a vodovodným uzáverom

 

Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu

 • Dátum zverejnenia: 18.1.2021
 • Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 16.2.2021, 10:00, predlĺžená dňa 8.2.2021
 • Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 10.3.2021, 10:00, predlĺžená dňa 1.3.2021
 • Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 6.4.2021, 10:00, predlĺžená dňa 30.3.2021
 • Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 12.4.2021, 10:00, predlĺžená dňa 7.4.2021
 • Nová lehota na predkladanie ponúk: 15.4.2021, 10:00

 

Dodávka a výmena prevzdušňovacieho systému v aktivačnej nádrži a selektoroch na ČOV Limbach

 

Naloženie, odvoz a následné zhodnotenie ostatného odpadu

 

Dodanie trvanlivých a mrazených výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

Oprava zámkovej dlažby a poklopov v obci Limbach

 

Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach

 

 • Zápisnica – OVS – prenájom pohostinstvaZobraziť
  4. Marec 2021181,8 kB
 • Mäso a masové výrobky Zobraziť
  11. Marec 2020
 • Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – “Výstavba detského ihriska v obci Limbach”Zobraziť
  7. November 201986,5 kB
 • Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk. – “Výstavba detského ihriska v obci Limbach”Zobraziť
  31. Október 201987,4 kB
 • Zmluva o dielo – “Výstavba detského ihriska v obci Limbach”Zobraziť
  31. Október 2019109,0 kB
 • Výzva na predkladanie ponúk – “Výstavba detského ihriska v obci Limbach”Zobraziť
  31. Október 2019129,3 kB

Comments are closed.