Home » Obec Limbach

Obec Limbach

erb

Obec Limbach leží na úpätí Malých Karpát v blízkosti hlavného mesta SR Bratislava. V súčasnosti obec eviduje 2400 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu. Prednosti obce Limbach sú hlavne v jeho polohe – obec nachádzajúca sa na úpätí Malých Karpát, neprepojená štátnou cestou na Záhorie, predurčená na rekreáciu a šport. Je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja a Malokarpatského regiónu. Historickými dominantami obce sú rímskokatolícky a evanjelický kostol. V obci je základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí, obecná knižnica, pošta a športový areál s futbalovým ihriskom. V okolí obce Limbach je možnosť výletov po vyznačených turistických trasách do okolitých lesov Malých Karpát a do rekreačných oblastí Suchý vrch  a Medvedie údolie. V obci sa nachádzajú potraviny, čerpacia stanica,  vinárstva a ubytovacie zariadenia.


OBECNÝ ÚRAD LIMBACH

OU foto

SNP 55
90091 Limbach

IČO: 00304891
DIČ: 2020662160

KONTAKTNÉ SPOJENIE:

Telefón: 033/64 77 221

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN: SK76 0900 0000 0051 8113 4325


 

Comments are closed.