Home » Úradná tabuľa 2024

Úradná tabuľa 2024

 • Informácia o uložení písomnosti na pošte – Milan SlobodaZobraziť
  21. Jún 2024389,9 kB
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marek ŽolnaiZobraziť
  20. Jún 2024409,7 kB
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4_2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce LimbachZobraziť
  19. Jún 20241 004,7 kB
 • Oznámenie o posunutí nočného kľudu LD 2024Zobraziť
  14. Jún 2024446,9 kB
 • Prerušenie distribúcie elektriny 26.6.2024Zobraziť
  12. Jún 2024586,0 kB
 • Záverečný účet obce za rok 2023Zobraziť
  11. Jún 20249,3 MB
 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierkyZobraziť
  11. Jún 2024204,7 kB
 • Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2023Zobraziť
  11. Jún 20244,9 MB
 • Výročná správa obce Limbach za rok 2023Zobraziť
  11. Jún 20243,3 MB
 • Zápisnica 2. okrskovej vol. komisie vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024Zobraziť
  10. Jún 2024904,9 kB
 • Zápisnica 1. okrskovej vol. komisie vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024Zobraziť
  10. Jún 2024882,3 kB
 • Podklady na OZ 12.6.2024 3/3Zobraziť
  6. Jún 202410,0 MB
 • Podklady na OZ 12.6.2024 2/3Zobraziť
  6. Jún 202418,3 MB
 • Podklady na OZ 12.6.2024 1/3Zobraziť
  6. Jún 202417,3 MB
 • Pozvánka na 4. OZ – 12.6.2024 o 18:00Zobraziť
  6. Jún 20241,1 MB
 • Cenová ponuka na kúpu pozemkov – zámer č. OÚLim-4-1043-2024Zobraziť
  30. Máj 2024511,9 kB
 • Návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024Zobraziť
  29. Máj 2024817,0 kB
 • Návrh VZN č. 4_2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce LimbachZobraziť
  27. Máj 20241,4 MB
 • Povolenie na posunutie nočného kľudu počas hodovZobraziť
  15. Máj 2024240,4 kB
 • Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov – Potočná ulicaZobraziť
  24. Apríl 2024184,1 kB
 • Upozornenie o doručení zásielky – Erik KováčZobraziť
  24. Apríl 2024376,6 kB
 • Zápisnica okrskovej vol. komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbe prezidenta SR 2024 – okrsok č. 2 – koloZobraziť
  8. Apríl 2024600,7 kB
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbe prezidenta SR 2024 – okrsok č. 1 – 2. koloZobraziť
  8. Apríl 2024616,5 kB
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26.04.2024Zobraziť
  6. Apríl 2024184,3 kB
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny 22.04.2024Zobraziť
  6. Apríl 2024149,3 kB
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.04.2024Zobraziť
  6. Apríl 2024149,8 kB
 • Zverejnenie Informácie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho Parlamentu v roku 2024Zobraziť
  4. Apríl 2024182,5 kB
 • Oznámenie o zverejnení zámeru predaja OÚLim-4-1045/2024-BKZobraziť
  2. Apríl 2024527,3 kB
 • Oznámenie o zverejnení zámeru predaja OÚLim-4-1044/2024-BKZobraziť
  2. Apríl 2024546,1 kB
 • Oznámenie o zverejnení zámeru predaja OÚLim-4-1043/2024-BKZobraziť
  2. Apríl 2024966,8 kB
 • Verejná obchodná súťaž – priestory pohostinstvaZobraziť
  27. Marec 20241,2 MB
 • Oznámenie k VZN č.3-2024Zobraziť
  26. Marec 2024168,0 kB
 • VZN obce Limbach č. 3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LimbachZobraziť
  26. Marec 20245,7 MB
 • Oznámenie k VZN č. 2-2024Zobraziť
  26. Marec 2024158,1 kB
 • VZN obce Limbach č. 2 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci.Zobraziť
  26. Marec 20241,6 MB
 • Oznámenie k VZN č.1-2024Zobraziť
  26. Marec 2024178,5 kB
 • VZN obce Limbach č. 1 o jednorazovom finančnom príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazovom finančnom príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.Zobraziť
  26. Marec 20241,6 MB
 • Zápisnica okrskovej vol. komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024 – okrsok č. 2Zobraziť
  25. Marec 2024783,2 kB
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024 – okrsok č. 1Zobraziť
  25. Marec 2024708,3 kB
 • Upozornenie o doručení zásielky Eva StriškováZobraziť
  20. Marec 2024265,3 kB
 • Upozornenie o doručení zásielky Jozef FraňoZobraziť
  20. Marec 2024267,2 kB
 • Pozvánka na deň otvorených dverí v ZŠ LimbachZobraziť
  18. Marec 2024128,8 kB
 • Pozvánka na zápis do ZŠ LimbachZobraziť
  18. Marec 2024132,6 kB
 • Rozpočtové opatrenie č. 1_2024Zobraziť
  15. Marec 20249,0 MB
 • Podklady na 3. OZ 2024Zobraziť
  15. Marec 20245,1 MB
 • Pozvánka na 3. OZ 2024 – 21.03.2024 o 18:00Zobraziť
  15. Marec 2024957,6 kB
 • Výzva na celoplošnú deratizáciu – jar 2024Zobraziť
  14. Marec 2024190,1 kB
 • Upozornenie k ochrane lesov pred požiaromZobraziť
  14. Marec 20241,4 MB
 • Informácia o emailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieZobraziť
  14. Marec 2024183,6 kB
 • Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstvaZobraziť
  13. Marec 2024224,0 kB
 • Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 2024Zobraziť
  11. Marec 2024838,8 kB
 • Prerušenie distribúcie elektriny 19.3.2024Zobraziť
  4. Marec 2024149,2 kB
 • Prerušenie distribúcie elektriny 15.3.2024Zobraziť
  4. Marec 2024149,4 kB
 • Oznámenie o utvorení okrskov pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024Zobraziť
  4. Marec 2024105,3 kB
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 obec LimbachZobraziť
  28. Február 2024558,4 kB
 • Zápis do MŠ na školský rok 2024/2025Zobraziť
  28. Február 2024861,0 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení užívania stavby pre účely distribučných rozvodov NNZobraziť
  27. Február 20241,6 MB
 • Oznámenie – zrušenie TP Dana DarovcováZobraziť
  26. Február 2024302,5 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmiZobraziť
  23. Február 2024592,2 kB
 • VZN č. 8_2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LimbachZobraziť
  23. Február 20249,4 MB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o poskytovaní jednorazovej fin. pomociZobraziť
  23. Február 2024349,0 kB
 • VZN č.7_2024 o poskytovaní jednorazovej fin. pomoci obcou LimbachZobraziť
  23. Február 20242,8 MB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o jednorazovom fin. príspevku pri narodení dieťaťa a pri nástupe dieťaťa na povinnú šk. dochádzkuZobraziť
  23. Február 2024246,6 kB
 • VZN č.6_2024 o jednorazovom fin. príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazovom fin. príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú šk. dochádzkuZobraziť
  23. Február 20242,8 MB
 • Predvolanie odsúdeného na verejné pojednávanie – Erik KováčZobraziť
  21. Február 2024627,0 kB
 • Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – OÚ PezinokZobraziť
  21. Február 20247,7 MB
 • Upozornenie o doručení zásielkyZobraziť
  15. Február 2024259,7 kB
 • Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do EÚ parlamentuZobraziť
  14. Február 2024186,9 kB
 • Výzva na vykonanie výrubu – orezu stromov – Verejná vyhláškaZobraziť
  12. Február 20242,2 MB
 • Oznámenie – výrubZobraziť
  9. Február 2024535,5 kB
 • Zverejnenie Informácie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024Zobraziť
  1. Február 2024182,4 kB
 • Zverejnenie Informácie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024Zobraziť
  1. Február 2024183,4 kB
 • Oznámenie o vstupe na pozemok – Verejná vyhláška SPP DistribúciaZobraziť
  30. Január 2024260,5 kB
 • Oznámenie o vytvorení okrskov a určení volebných miestností pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci LimbachZobraziť
  29. Január 2024104,9 kB
 • Oznámenie o uložení zásielky – Juraj BukatovičZobraziť
  29. Január 2024405,7 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania o výrube 92/2024-SP-oVDZobraziť
  29. Január 2024866,7 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania o výrube 3779/2023-SP-oVDZobraziť
  29. Január 2024802,3 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie 19/3193-3067/2023-SÚ-KOLZobraziť
  19. Január 20242,8 MB
 • Žiadosť o prenájom obecného pozemku – SPSZobraziť
  19. Január 2024543,4 kB
 • Pozvánka na 2. zasadnutie OZ 2024Zobraziť
  19. Január 2024308,2 kB
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže – PohostinstvoZobraziť
  16. Január 20241,7 MB
 • Programový rozpočet obce Limbach na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026Zobraziť
  16. Január 20242,5 MB
 • Rozpočet obce Limbach na rok 2024 – prehľad v zmysle zákona 583_2004Zobraziť
  16. Január 2024351,0 kB
 • Rozpočet na rok 2024 po zapracovaní pripomienokZobraziť
  16. Január 20247,6 MB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrubZobraziť
  15. Január 2024521,7 kB
 • URSO – potvrdenie o cene stočnéhoZobraziť
  12. Január 2024691,1 kB
 • Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 2024Zobraziť
  12. Január 2024224,9 kB
 • Pozvánka na 1. zasadnutie OZ 2024Zobraziť
  12. Január 2024341,9 kB
 • Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.1.2024 o vyhlásení volieb prezidenta SRZobraziť
  10. Január 2024187,0 kB
 • Voľby prezidenta SR – Informácie pre voličaZobraziť
  10. Január 2024444,0 kB

Comments are closed.