Home » Úradná tabuľa 2024

Úradná tabuľa 2024

 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení užívania stavby pre účely distribučných rozvodov NNZobraziť
  27. Február 20241,6 MB
 • Oznámenie – zrušenie TP Dana DarovcováZobraziť
  26. Február 2024302,5 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmiZobraziť
  23. Február 2024592,2 kB
 • VZN č. 8_2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LimbachZobraziť
  23. Február 20249,4 MB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o poskytovaní jednorazovej fin. pomociZobraziť
  23. Február 2024349,0 kB
 • VZN č.7_2024 o poskytovaní jednorazovej fin. pomoci obcou LimbachZobraziť
  23. Február 20242,8 MB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o jednorazovom fin. príspevku pri narodení dieťaťa a pri nástupe dieťaťa na povinnú šk. dochádzkuZobraziť
  23. Február 2024246,6 kB
 • VZN č.6_2024 o jednorazovom fin. príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazovom fin. príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú šk. dochádzkuZobraziť
  23. Február 20242,8 MB
 • Predvolanie odsúdeného na verejné pojednávanie – Erik KováčZobraziť
  21. Február 2024627,0 kB
 • Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – OÚ PezinokZobraziť
  21. Február 20247,7 MB
 • Upozornenie o doručení zásielkyZobraziť
  15. Február 2024259,7 kB
 • Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do EÚ parlamentuZobraziť
  14. Február 2024186,9 kB
 • Výzva na vykonanie výrubu – orezu stromov – Verejná vyhláškaZobraziť
  12. Február 20242,2 MB
 • Oznámenie – výrubZobraziť
  9. Február 2024535,5 kB
 • Oznámenie o vstupe na pozemok – Verejná vyhláška SPP DistribúciaZobraziť
  30. Január 2024260,5 kB
 • Oznámenie o uložení zásielky – Juraj BukatovičZobraziť
  29. Január 2024405,7 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania o výrube 92/2024-SP-oVDZobraziť
  29. Január 2024866,7 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania o výrube 3779/2023-SP-oVDZobraziť
  29. Január 2024802,3 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie 19/3193-3067/2023-SÚ-KOLZobraziť
  19. Január 20242,8 MB
 • Žiadosť o prenájom obecného pozemku – SPSZobraziť
  19. Január 2024543,4 kB
 • Pozvánka na 2. zasadnutie OZ 2024Zobraziť
  19. Január 2024308,2 kB
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže – PohostinstvoZobraziť
  16. Január 20241,7 MB
 • Programový rozpočet obce Limbach na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026Zobraziť
  16. Január 20242,5 MB
 • Rozpočet obce Limbach na rok 2024 – prehľad v zmysle zákona 583_2004Zobraziť
  16. Január 2024351,0 kB
 • Rozpočet na rok 2024 po zapracovaní pripomienokZobraziť
  16. Január 20247,6 MB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrubZobraziť
  15. Január 2024521,7 kB
 • URSO – potvrdenie o cene stočnéhoZobraziť
  12. Január 2024691,1 kB
 • Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 2024Zobraziť
  12. Január 2024224,9 kB
 • Pozvánka na 1. zasadnutie OZ 2024Zobraziť
  12. Január 2024341,9 kB
 • Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.1.2024 o vyhlásení volieb prezidenta SRZobraziť
  10. Január 2024187,0 kB
 • Voľby prezidenta SR – Informácie pre voličaZobraziť
  10. Január 2024444,0 kB

Comments are closed.