Home » Úradná tabuľa 2023

Úradná tabuľa 2023

 • VZN č.1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  17. Marec 20232,3 MB
 • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaZobraziť
  10. Marec 20231,9 MB
 • VZN BSK č.1/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKZobraziť
  7. Marec 2023743,1 kB
 • VZN č.1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  28. Február 20231,8 MB
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 – obec LimbachZobraziť
  28. Február 2023426,0 kB
 • Oznámenie o úrovni vytriedenia odpadu obec Limbach 2022Zobraziť
  28. Február 2023309,5 kB
 • Pozvánka na 1.riadne OZ v Limbachu – 15.2.2023Zobraziť
  12. Február 2023405,0 kB
 • Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN mesta Svätý Jur č. 10/2022“ – žiadosť o stanoviskoZobraziť
  30. Január 202372,4 kB
 • Oznámenie o zámere predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa –Zobraziť
  30. Január 202383,0 kB
 • VZN 1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  30. Január 2023264,1 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínZobraziť
  24. Január 2023424,3 kB

Comments are closed.