Home » Úradná tabuľa 2023

Úradná tabuľa 2023

 • Výzva na celoplošnú deratizáciu na území BA krajaZobraziť
  21. September 20231,7 MB
 • Plánované prerušenie distr. elektriny 9.10.2023_2Zobraziť
  20. September 2023149,8 kB
 • Plánované prerušenie distr. elektriny 9.10.2023_1Zobraziť
  20. September 2023149,2 kB
 • Plánované prerušenie distr. elektriny 5.10.2023Zobraziť
  20. September 2023149,2 kB
 • Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce LimbachZobraziť
  13. September 2023359,1 kB
 • Oznámenie jednorázovej zmeny – posunutie nočného kľudu 15.9.2023Zobraziť
  12. September 2023249,6 kB
 • Obec Limbach – Rozpočtové opatrenie č. 1Zobraziť
  7. September 20234,6 MB
 • Rozpočet na rok 2023 po zapracovaní pripomienokZobraziť
  20. August 2023128,9 kB
 • Pozvánka na 6. zasadnutie OZ obce Limbach – 23.8.2023 – 17:00 hod.Zobraziť
  20. August 2023311,2 kB
 • L´Etape Slovakia by Tour de France – dopravné obmedzenia v LimbachuZobraziť
  14. August 20239,6 MB
 • Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí procesu – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu PezinokZobraziť
  10. August 20232,6 MB
 • Oznámenie “Zmeny a doplnky ÚPN – mesta Svätý Jur č. 10/2022”Zobraziť
  8. August 2023177,4 kB
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaruZobraziť
  8. August 2023135,9 kB
 • Zverejnenie informácie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – voľby NR SR 2023Zobraziť
  2. August 2023171,4 kB
 • Zverejnenie informácie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK voľby do NR SR 2023Zobraziť
  25. Júl 2023173,9 kB
 • Zberný dvor 2. polrok 2023Zobraziť
  24. Júl 202312,3 kB
 • Sadzobník správnych poplatkov k 15.7.2023 – stiahni tuZobraziť
  19. Júl 2023968,2 kB
 • Oznámenie o vytvorení okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do NR SR v obci LimbachZobraziť
  22. Jún 2023278,5 kB
 • Dopravné obmedzenie na Pezinskej BabeZobraziť
  22. Jún 202368,0 kB
 • Správa z kontrol 2023Zobraziť
  22. Jún 2023128,5 kB
 • Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2022Zobraziť
  22. Jún 2023329,5 kB
 • Zásady o úhradách za služby poskytované obcou LimbachZobraziť
  20. Jún 202361,5 kB
 • Výročná správa 2022Zobraziť
  20. Jún 2023140,7 kB
 • Správa z kontroly sp. zn 13-2023Zobraziť
  20. Jún 2023817,1 kB
 • Správa z kontroly sp. zn 12-2023Zobraziť
  20. Jún 20231,2 MB
 • Správa auditora 2022Zobraziť
  20. Jún 20232,3 MB
 • Pozvánka na 5. zasadnutie OZ obce Limbach – 27.6.2023 – 17:00 hod.Zobraziť
  16. Jún 202336,5 kB
 • Návrh záverečného účtu obce Limbach za rok 2022Zobraziť
  9. Jún 2023107,3 kB
 • Hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2022Zobraziť
  9. Jún 202366,3 kB
 • Upozornenie o doručení zásielky Denis KováčZobraziť
  7. Jún 2023131,5 kB
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023Zobraziť
  31. Máj 2023516,1 kB
 • Verejná vyhláška_SÚ-1668-17_1647_2022-2023Zobraziť
  31. Máj 202328,3 MB
 • Vyhodnotenie plnenia plánov kontrolnej činnosti za rok 2022Zobraziť
  5. Máj 20232,4 MB
 • Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrolZobraziť
  5. Máj 20232,6 MB
 • Pozvánka na 4. zasadnutie OZ obce Limbach – 10.5.2023 – 18:30 hod.Zobraziť
  5. Máj 2023411,6 kB
 • Pozvánka na 3.zasadnutie OZ obce Limbach – 24.4.2023 – 19:30Zobraziť
  20. Apríl 2023458,4 kB
 • Pozvánka na 2.zasadnutie OZ obce Limbach – 12.4.2023 – 19:00Zobraziť
  8. Apríl 2023101,2 kB
 • ORPZ v Pezinku – upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia v okrese PezinokZobraziť
  6. Apríl 2023153,5 kB
 • ORPZ v Pezinku – oznam o bezpečnom uzamknutí vozidla a ochrany osobných vecí vo vozidleZobraziť
  6. Apríl 2023144,2 kB
 • Usmernenie k záchrane topoľa čiernehoZobraziť
  5. Apríl 2023954,7 kB
 • Preventívna celoplošná deratizácia – jar 2023 – výzva.Zobraziť
  28. Marec 20231,7 MB
 • VZN č.1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  17. Marec 20232,3 MB
 • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaZobraziť
  10. Marec 20231,9 MB
 • VZN BSK č.1/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKZobraziť
  7. Marec 2023743,1 kB
 • VZN č.1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  28. Február 20231,8 MB
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 – obec LimbachZobraziť
  28. Február 2023426,0 kB
 • Oznámenie o úrovni vytriedenia odpadu obec Limbach 2022Zobraziť
  28. Február 2023309,5 kB
 • Pozvánka na 1.riadne OZ v Limbachu – 15.2.2023Zobraziť
  12. Február 2023405,0 kB
 • Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN mesta Svätý Jur č. 10/2022“ – žiadosť o stanoviskoZobraziť
  30. Január 202372,4 kB
 • Oznámenie o zámere predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa –Zobraziť
  30. Január 202383,0 kB
 • VZN 1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  30. Január 2023264,1 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínZobraziť
  24. Január 2023424,3 kB

Comments are closed.