Home » Úradná tabuľa 2023

Úradná tabuľa 2023

 • Oznámenie o uložení zásielky – Juraj BukatovičZobraziť
  29. December 2023336,8 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2024 – prehľad v zmysle zákona 583/2004Zobraziť
  28. December 202362,6 kB
 • Programový rozpočet obce Limbach na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026Zobraziť
  28. December 202377,6 kB
 • Návrh rozpočtu na rok 2024 po zapracovaní pripomienokZobraziť
  28. December 2023123,4 kB
 • Rozhodnutie č. 1-2023 – Skrátenie prevádzky materskej školy Limbach 20.12.2023Zobraziť
  19. December 2023230,0 kB
 • Zmluva so súkromnou MŠ č. 55_2023Zobraziť
  15. December 20231,4 MB
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce LimbachZobraziť
  15. December 20231,1 MB
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  15. December 20232,6 MB
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyZobraziť
  15. December 20233,8 MB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č. 3/2023Zobraziť
  15. December 202360,4 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č. 2/2023Zobraziť
  15. December 202387,7 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č. 1 – upravený rozpočet 2023Zobraziť
  15. December 2023128,5 kB
 • Zmeny a doplnky ÚPN-M Svätý Jur č. 11_2023Zobraziť
  14. December 20231,1 MB
 • Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky ÚPN-M Svätý Jur č. 11_2023 – žiadosť o stanoviskoZobraziť
  14. December 202371,1 kB
 • Pozvánka na 8. Obecné zastupiteľstvo – 14.12.2023Zobraziť
  8. December 2023256,4 kB
 • Zásady hospodárenia s majetkom obce Limbach a majetkom štátu, ktorý obec užívaZobraziť
  5. December 2023671,2 kB
 • Zámer predaja majetku obceZobraziť
  29. November 2023856,9 kB
 • Návrh na všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce LimbachZobraziť
  28. November 20231,3 MB
 • Návrh na všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2023 o miestnom poplatku za rozvojZobraziť
  28. November 2023640,4 kB
 • Návrh na všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  28. November 20233,0 MB
 • Návrh na všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyZobraziť
  28. November 20234,6 MB
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024Zobraziť
  22. November 2023646,1 kB
 • Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie verejnostiZobraziť
  20. November 2023149,3 kB
 • Ukončenie mimoriadnej situácie v BA krajiZobraziť
  8. November 2023889,5 kB
 • Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklieštenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky el. vedeníZobraziť
  8. November 2023707,7 kB
 • Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2023Zobraziť
  30. Október 2023277,2 kB
 • Pozor zmena! Dopravné obmedzenie v intraviláne obce VinosadyZobraziť
  23. Október 2023162,6 kB
 • Dopravné obmedzenie – Vinosady 23.10. – 30.11. 2023Zobraziť
  20. Október 2023209,6 kB
 • 19.10.2023_oznam oddelenia dokladov a oddelenia dopravných evidencií OR PZ v PezinkuZobraziť
  19. Október 2023139,7 kB
 • Zisťovanie HFCS – Štatistický úradZobraziť
  18. Október 2023826,5 kB
 • Rozhodnutie o zastavení konania – OÚ PezinokZobraziť
  18. Október 2023812,5 kB
 • Oznámenie o uložení zásielky – Lenka ŠčibranyováZobraziť
  18. Október 2023368,2 kB
 • Oznámenie o uložení zásielky – Silvia LaurinyecováZobraziť
  16. Október 20236,8 MB
 • Zrušenie úradných hodín dopravného inžiniera v Pezinku – OznámenieZobraziť
  16. Október 2023151,7 kB
 • Mimoriadna situácia na území BA kraja – VyhlásenieZobraziť
  16. Október 2023464,0 kB
 • Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejnou vyhláškou – 19/3193-3067/2023-SÚ-ovvKOLZobraziť
  9. Október 20231,1 MB
 • Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou-Suchý vrchZobraziť
  5. Október 2023646,6 kB
 • Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub 2690/2023/VDZobraziť
  3. Október 2023486,4 kB
 • Zápisnica okrskovej vol. komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do NR SR 2023Zobraziť
  2. Október 202312,9 MB
 • Zápisnica okrskovej vol. komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.2 vo voľbách do NR SR 2023Zobraziť
  2. Október 20232,7 MB
 • Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub 749/2023/VDZobraziť
  30. September 2023479,3 kB
 • Výzva na celoplošnú deratizáciu na území BA krajaZobraziť
  21. September 20231,7 MB
 • Plánované prerušenie distr. elektriny 9.10.2023_2Zobraziť
  20. September 2023149,8 kB
 • Plánované prerušenie distr. elektriny 9.10.2023_1Zobraziť
  20. September 2023149,2 kB
 • Plánované prerušenie distr. elektriny 5.10.2023Zobraziť
  20. September 2023149,2 kB
 • Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce LimbachZobraziť
  13. September 2023359,1 kB
 • Oznámenie jednorázovej zmeny – posunutie nočného kľudu 15.9.2023Zobraziť
  12. September 2023249,6 kB
 • Verejná vyhláška – poverenie na vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konaniaZobraziť
  7. September 2023574,4 kB
 • Obec Limbach – Rozpočtové opatrenie č. 1Zobraziť
  7. September 20234,6 MB
 • Rozpočet na rok 2023 po zapracovaní pripomienokZobraziť
  20. August 2023128,9 kB
 • Pozvánka na 6. zasadnutie OZ obce Limbach – 23.8.2023 – 17:00 hod.Zobraziť
  20. August 2023311,2 kB
 • L´Etape Slovakia by Tour de France – dopravné obmedzenia v LimbachuZobraziť
  14. August 20239,6 MB
 • Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí procesu – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu PezinokZobraziť
  10. August 20232,6 MB
 • Oznámenie “Zmeny a doplnky ÚPN – mesta Svätý Jur č. 10/2022”Zobraziť
  8. August 2023177,4 kB
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaruZobraziť
  8. August 2023135,9 kB
 • Zverejnenie informácie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – voľby NR SR 2023Zobraziť
  2. August 2023171,4 kB
 • Zverejnenie informácie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK voľby do NR SR 2023Zobraziť
  25. Júl 2023173,9 kB
 • Zberný dvor 2. polrok 2023Zobraziť
  24. Júl 202312,3 kB
 • Sadzobník správnych poplatkov k 15.7.2023 – stiahni tuZobraziť
  19. Júl 2023968,2 kB
 • Oznámenie o vytvorení okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do NR SR v obci LimbachZobraziť
  22. Jún 2023278,5 kB
 • Dopravné obmedzenie na Pezinskej BabeZobraziť
  22. Jún 202368,0 kB
 • Správa z kontrol 2023Zobraziť
  22. Jún 2023128,5 kB
 • Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2022Zobraziť
  22. Jún 2023329,5 kB
 • Zásady o úhradách za služby poskytované obcou LimbachZobraziť
  20. Jún 202361,5 kB
 • Výročná správa 2022Zobraziť
  20. Jún 2023140,7 kB
 • Správa z kontroly sp. zn 13-2023Zobraziť
  20. Jún 2023817,1 kB
 • Správa z kontroly sp. zn 12-2023Zobraziť
  20. Jún 20231,2 MB
 • Správa auditora 2022Zobraziť
  20. Jún 20232,3 MB
 • Pozvánka na 5. zasadnutie OZ obce Limbach – 27.6.2023 – 17:00 hod.Zobraziť
  16. Jún 202336,5 kB
 • Návrh záverečného účtu obce Limbach za rok 2022Zobraziť
  9. Jún 2023107,3 kB
 • Hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2022Zobraziť
  9. Jún 202366,3 kB
 • Upozornenie o doručení zásielky Denis KováčZobraziť
  7. Jún 2023131,5 kB
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023Zobraziť
  31. Máj 2023516,1 kB
 • Verejná vyhláška_SÚ-1668-17_1647_2022-2023Zobraziť
  31. Máj 202328,3 MB
 • Vyhodnotenie plnenia plánov kontrolnej činnosti za rok 2022Zobraziť
  5. Máj 20232,4 MB
 • Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrolZobraziť
  5. Máj 20232,6 MB
 • Pozvánka na 4. zasadnutie OZ obce Limbach – 10.5.2023 – 18:30 hod.Zobraziť
  5. Máj 2023411,6 kB
 • Pozvánka na 3.zasadnutie OZ obce Limbach – 24.4.2023 – 19:30Zobraziť
  20. Apríl 2023458,4 kB
 • Pozvánka na 2.zasadnutie OZ obce Limbach – 12.4.2023 – 19:00Zobraziť
  8. Apríl 2023101,2 kB
 • ORPZ v Pezinku – upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia v okrese PezinokZobraziť
  6. Apríl 2023153,5 kB
 • ORPZ v Pezinku – oznam o bezpečnom uzamknutí vozidla a ochrany osobných vecí vo vozidleZobraziť
  6. Apríl 2023144,2 kB
 • Usmernenie k záchrane topoľa čiernehoZobraziť
  5. Apríl 2023954,7 kB
 • Preventívna celoplošná deratizácia – jar 2023 – výzva.Zobraziť
  28. Marec 20231,7 MB
 • VZN č.1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  17. Marec 20232,3 MB
 • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaZobraziť
  10. Marec 20231,9 MB
 • VZN BSK č.1/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKZobraziť
  7. Marec 2023743,1 kB
 • VZN č.1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  28. Február 20231,8 MB
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 – obec LimbachZobraziť
  28. Február 2023426,0 kB
 • Oznámenie o úrovni vytriedenia odpadu obec Limbach 2022Zobraziť
  28. Február 2023309,5 kB
 • Pozvánka na 1.riadne OZ v Limbachu – 15.2.2023Zobraziť
  12. Február 2023405,0 kB
 • Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN mesta Svätý Jur č. 10/2022“ – žiadosť o stanoviskoZobraziť
  30. Január 202372,4 kB
 • Oznámenie o zámere predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa –Zobraziť
  30. Január 202383,0 kB
 • VZN 1/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  30. Január 2023264,1 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínZobraziť
  24. Január 2023424,3 kB

Comments are closed.