Home » Úradná tabuľa 2022

Úradná tabuľa 2022

 • Rozpočet obce Limbach na roky 2023-2025 – prehľad v zmysle zákona 583/2004Zobraziť
  23. December 20221,5 MB
 • Rozpočet obce Limbach na rok 2023 po zapracovaní pripomienokZobraziť
  23. December 20221,2 MB
 • Pozvánka na 2.riadne zasadnutie OZ v LimbachuZobraziť
  19. December 2022135,4 kB
 • Dodatok č.1 k VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v obci LimbachZobraziť
  16. December 2022206,8 kB
 • Dodatok č.2 k VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady na území obce LimbachZobraziť
  16. December 2022335,4 kB
 • Pozvánka na 1.riadne OZ – 16.12.2022 o 17:00 hodZobraziť
  12. December 2022245,2 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2023 – prehľad v zmysle zákona 583/2004Zobraziť
  7. December 2022383,6 kB
 • OBEC LIMBACH – NOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 PO ZAPRACOVANÍ PRIPOMIENOKZobraziť
  7. December 2022550,6 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu obce LIMBACH na rok 2023 – príjmyZobraziť
  7. December 2022454,8 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2023 obce Limbach – výdavkyZobraziť
  7. December 2022647,8 kB
 • Oznámenie o e-mailovej adrese na doručovanie žiadosti – referendum 2023Zobraziť
  7. December 2022121,9 kB
 • Návrh dodatku č.2 k VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady na území obce LimbachZobraziť
  1. December 20221,0 MB
 • Návrh dodatku č.1 k VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v obci LimbachZobraziť
  1. December 2022703,8 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2023Zobraziť
  1. December 2022434,7 kB
 • Oznam – referendumZobraziť
  25. November 2022129,8 kB
 • Plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023Zobraziť
  24. November 2022132,3 kB
 • Oznámenie o emailovej adrese – referendum 2023Zobraziť
  15. November 202298,2 kB
 • Referendum – informácie pre voličaZobraziť
  9. November 2022272,5 kB
 • Vyhlásenie referendaZobraziť
  9. November 2022207,1 kB
 • Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Limbachu – 28.11.2022 – 17:00hodZobraziť
  9. November 2022310,7 kB
 • Oznam o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj určeným pre verejnosť, 24.11.2022 o 16:00Zobraziť
  4. November 2022408,2 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.1/2022Zobraziť
  31. Október 2022322,1 kB
 • Výsledky voliebZobraziť
  30. Október 2022213,8 kB
 • Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2022Zobraziť
  26. Október 2022215,3 kB
 • Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca obecného zastupiteľstvaZobraziť
  11. Október 202276,2 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie: ubytovací objekt č.1 a č.2Zobraziť
  4. Október 202211,2 MB
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu BSKZobraziť
  4. Október 202245,4 kB
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BSK v XVIII.volebnom obvodeZobraziť
  4. Október 202244,1 kB
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v LimbachuZobraziť
  12. September 2022531,4 kB
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce LimbachZobraziť
  12. September 2022295,4 kB
 • Letné kino v Limbachu – 1.9.2022Zobraziť
  1. September 2022268,7 kB
 • Pozvánka na 2. mimoriadne OZ – 12.8.2022 – 17:00Zobraziť
  6. August 202264,2 kB
 • Oznámenie o vytvorení okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajovZobraziť
  6. August 202243,9 kB
 • Zverejnenie počtu obyvateľov obceZobraziť
  30. Jún 202244,9 kB
 • Uznesenie – pracovný úväzok starostu obceZobraziť
  30. Jún 202242,1 kB
 • Uznesenie – počet poslancovZobraziť
  30. Jún 202243,4 kB
 • Uznesenie – volebný obvod pre voľby 2022Zobraziť
  30. Jún 202274,8 kB
 • Uznesenie – počet volebných okrskovZobraziť
  30. Jún 202234,5 kB
 • Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajovZobraziť
  15. Jún 2022188,8 kB
 • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcíZobraziť
  15. Jún 2022137,2 kB
 • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajovZobraziť
  15. Jún 2022136,9 kB
 • Pozvánka na 2.riadne OZ v Limbachu – 15.6.2022Zobraziť
  3. Jún 202289,2 kB
 • Hodnotiaca správa k záverečnému účtu 2021Zobraziť
  23. Máj 2022200,3 kB
 • Správa nezávislého audítora za rok 2021Zobraziť
  23. Máj 2022269,6 kB
 • Záverečný účet obce Limbach 2021Zobraziť
  23. Máj 2022416,3 kB
 • Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022Zobraziť
  19. Máj 202299,0 kB
 • Pozvánka na 1.mimoriadne OZ Limbach – 4.5.2022Zobraziť
  29. Apríl 2022117,9 kB
 • Rozšírenie kapacít MŠ Častá – celková situáciaZobraziť
  29. Apríl 2022666,9 kB
 • Verejná vyhláška – rozšírenie kapacít MŠ Častá formou prístavbyZobraziť
  29. Apríl 2022361,5 kB
 • Oznámenie o vyhlásení výberového konania – riaditeľ MŠ VinosadyZobraziť
  25. Apríl 20221,3 MB
 • Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ v LimbachuZobraziť
  19. Apríl 2022113,3 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH Limbach IBVZobraziť
  22. Marec 20222,0 MB
 • ÚPN Limbach – MapaZobraziť
  7. Marec 20222,8 MB
 • ÚPN-O Limbach – Zadanie – Vyhodnotenie pripomienkového konaniaZobraziť
  7. Marec 20228,2 MB
 • Územný plán obce Limbach – Zadanie – Návrh po prerokovaníZobraziť
  7. Marec 2022629,6 kB
 • Zápisnica z pracovného stretnutia poslancov a členov stavebnej komisie zo dňa 20.1.2022Zobraziť
  7. Marec 2022437,7 kB
 • Pozvánka na 1.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 7.3.2022Zobraziť
  1. Marec 202274,5 kB
 • Dôvodová správa k návrhu Dodatku č.1 k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom obce LimbachZobraziť
  18. Február 2022439,9 kB
 • Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Limbach DODATOK č.1Zobraziť
  18. Február 2022401,2 kB

Comments are closed.