Home » Úradná tabuľa 2021

Úradná tabuľa 2021

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel’a Materskej Školy LimbachZobraziť
  21. December 2021109,2 kB
 • Zápisnica zo stretnutia ekonomickej komisie – 25.11.2021Zobraziť
  14. December 2021106,5 kB
 • Návrh zrušenia bodu programu – OZ 13.12.2021Zobraziť
  13. December 202168,3 kB
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 2022Zobraziť
  7. December 2021539,6 kB
 • Pozvánka na 4.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 13.12.2021 – 17:00 – onlineZobraziť
  30. November 202171,2 kB
 • Dôvodová správa – stočnéZobraziť
  29. November 202177,5 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN č.1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby v obci LimbachZobraziť
  29. November 202187,0 kB
 • Dôvodová správa k Dodatku č.1 k VZN o miestnom poplatku za kom.odpadZobraziť
  29. November 2021102,0 kB
 • Návrh VZN č.1/2021 o sociálnych službáchZobraziť
  26. November 2021715,5 kB
 • Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022Zobraziť
  26. November 202191,8 kB
 • Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpadyZobraziť
  26. November 202177,9 kB
 • Návrh ceny stočného za fakturačné obdobie 2021Zobraziť
  26. November 2021203,1 kB
 • ÚPN obce Limbach – Zadanie po prerokovaníZobraziť
  26. November 202112,5 MB
 • Mapa k ÚPN obce Limbach – zadanieZobraziť
  26. November 20212,1 MB
 • Uznesenie vlády SR o vyhlásení núdzového stavuZobraziť
  25. November 2021337,7 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2022 – prehľadZobraziť
  25. November 2021169,8 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 2022 – príjmová časťZobraziť
  25. November 2021209,9 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 2022 – výdavkyZobraziť
  25. November 2021319,2 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 2022 – bilancia PaVZobraziť
  25. November 2021339,6 kB
 • Pozvánka na 3. mimoriadne OZZobraziť
  19. Október 202150,6 kB
 • Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2021Zobraziť
  14. Október 202161,8 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby – INS_FTTH Limbach IBV- Iršjaská ul.Zobraziť
  12. Október 20211,1 MB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č. 9/2021Zobraziť
  4. Október 202199,0 kB
 • Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti – Suchý vrchZobraziť
  26. August 202177,5 kB
 • Dodatok č.3 k VZN č. 3-2019 o výške príspevkov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  26. August 2021117,4 kB
 • Dodatok č.1 k VZN 5/2009 o slobodnom prístupe k infomráciámZobraziť
  26. August 202196,8 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.8/2021Zobraziť
  11. August 202185,2 kB
 • Pozvánka na 2.mimoriadne OZ v Limbachu – 13.8.2021 onlineZobraziť
  9. August 202158,0 kB
 • Pozvánka na 1.mimoriadne OZ v Limbachu – 27.7.2021Zobraziť
  23. Júl 202151,9 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.7/2021Zobraziť
  20. Júl 202185,7 kB
 • Dodatok č.3 k VZN č.3/2019 o výške príspevkov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou LimbachZobraziť
  12. Júl 2021738,5 kB
 • Dodatok č.1 k VZN č.5/2009 o slobodnom prístupe k informáciám, poskytujúcich obcou LimbachZobraziť
  12. Júl 2021568,0 kB
 • ŠÚ SR – Zisťovanie o financiách spotrebe domácností 2021Zobraziť
  6. Júl 2021235,6 kB
 • ŠÚ SR – zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchuZobraziť
  6. Júl 202198,8 kB
 • Linkový CP 531Zobraziť
  30. Jún 2021556,7 kB
 • Zastávkové CP 521, 531Zobraziť
  30. Jún 2021429,1 kB
 • Linkový CP 521Zobraziť
  30. Jún 2021569,4 kB
 • Návrh zmeny BIDZobraziť
  30. Jún 2021108,8 kB
 • Prehľadná situácia – Raková ul.Zobraziť
  30. Jún 20211,3 MB
 • Verejná vyhláška – Raková ul.Zobraziť
  30. Jún 2021274,0 kB
 • Prehľadná situácia – Iršajská ul.Zobraziť
  30. Jún 20211,2 MB
 • Verejná vyhláška – Iršajská ul.Zobraziť
  30. Jún 2021307,2 kB
 • Centrum pre rodiny v kríze – oznamZobraziť
  28. Jún 202181,4 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.6/2021Zobraziť
  22. Jún 202193,0 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.5/2021Zobraziť
  22. Jún 202193,8 kB
 • Pozvánka na 3. riadne OZ – 22.6.2021Zobraziť
  14. Jún 202168,7 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.4/2021Zobraziť
  10. Jún 202185,7 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.3/2021Zobraziť
  10. Jún 202184,9 kB
 • Opravený záverečný účet 2020 – poskytnuté dotácieZobraziť
  9. Jún 2021361,5 kB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – ul. 1.mája, Cintorínska, Silvánska, ČernicováZobraziť
  7. Jún 2021116,1 kB
 • Záverečný účet Obce Limbach za rok 2020Zobraziť
  4. Jún 2021600,9 kB
 • Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2020Zobraziť
  4. Jún 2021646,2 kB
 • Správa nezávislého audítoraZobraziť
  4. Jún 20211,2 MB
 • Oznam ZSE – Oznámenie o vstupe na pozemokZobraziť
  31. Máj 202184,0 kB
 • Pozvánka na OZ 1.6.2021Zobraziť
  25. Máj 202182,8 kB
 • Rozpočtové opatrenie č.2/2021Zobraziť
  12. Máj 202177,8 kB
 • Rozpočtové opatrenie č.1/2021Zobraziť
  3. Máj 202184,5 kB
 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrátenie užívateľských práv k lesným pozemkomZobraziť
  13. Apríl 2021109,8 kB
 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívateľských práv k lesným pozemkomZobraziť
  13. Apríl 20211,1 MB
 • Žiadosť o zverejnenie výzvy LESY SRZobraziť
  13. Apríl 202179,2 kB
 • Zápis do 1. ročníka ZŠZobraziť
  24. Marec 202188,0 kB
 • Rozhodnutie ZŠ, MŠ, Šj – prevádzka od 22.3.2021Zobraziť
  24. Marec 202182,0 kB
 • Sčítanie obyvateľov – upozornenieZobraziť
  24. Marec 202156,9 kB
 • Pozvánka na OZ 16.3.2021Zobraziť
  16. Marec 202162,2 kB
 • Rozhodnutie MŠ , ZŠ a školský klubZobraziť
  5. Marec 202184,5 kB
 • Zápisnica – OVS – prenájom pohostinstvaZobraziť
  4. Marec 2021181,8 kB
 • Zápisnica z OVS – odpredaj pozemkov + právne stanoviskoZobraziť
  2. Marec 2021489,8 kB
 • Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci LimbachZobraziť
  26. Február 2021155,1 kB
 • Zápis detí do materskej školy LimbachZobraziť
  25. Február 2021125,3 kB
 • Sčítanie obyvateľstvaZobraziť
  15. Február 20211,1 MB
 • Oznámenie – výučba MŠ a ZŠZobraziť
  15. Február 202135,6 kB
 • Oznámenie – otváranie doručených ponúk do OVS – predaj pozemkovZobraziť
  15. Február 202130,1 kB
 • Oznámenie o prevádzke MŠ a ZŠ v LimbachuZobraziť
  9. Február 2021117,4 kB
 • Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťažeZobraziť
  27. Január 2021192,5 kB
 • Vývoz plastovZobraziť
  4. Január 2021220,5 kB
 • Vyhlásenie predaja nehnuteľného majetku obce OVSZobraziť
  4. Január 2021293,9 kB

Comments are closed.