Home » Úradná tabuľa 2020

Úradná tabuľa 2020

 • Kalendár zberu odpadov na rok 2021Zobraziť
  22. December 2020698,9 kB
 • Obchodná verejná súťaž – PohostinstvoZobraziť
  21. December 2020313,2 kB
 • Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.4/2020Zobraziť
  14. December 2020310,0 kB
 • Dotácie v súvislosti s pandémiou Covid-19Zobraziť
  14. December 2020221,6 kB
 • Pozvánka na 5.riadne zasadnutie OZ – 16.12.2020Zobraziť
  10. December 202054,8 kB
 • Vyjadrenie k písomným pripomienkam pána Bystričana zo dňa 21.11.2020Zobraziť
  8. December 2020115,1 kB
 • Rozpočtové opatrenie č.3/2020Zobraziť
  7. December 2020701,0 kB
 • Oznam k pozvánke na 4. riadne zasadnutie OZZobraziť
  7. December 202035,1 kB
 • Stanovisko ZMOSZobraziť
  4. December 202075,7 kB
 • Výzva – Západoslovenská distribučná a.s.Zobraziť
  4. December 2020745,8 kB
 • Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov – Slovak LinesZobraziť
  30. November 2020219,8 kB
 • Pojazdný Mikuláš v Limbachu – trasaZobraziť
  30. November 2020599,4 kB
 • Pojazdný Mikuláš v Limbachu – plagátZobraziť
  30. November 2020476,3 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach 2021 – PRÍJMOVÁ ČASŤZobraziť
  27. November 202091,7 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach 2021 – VÝDAVKOVÁ ČASŤZobraziť
  27. November 2020221,0 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu obce LIMBACH na rok 2021 – výdavková časťZobraziť
  27. November 2020278,9 kB
 • Komentár k návrhu rozpočtu obce LIMBACH na rok 2021 – príjmová časťZobraziť
  27. November 2020153,0 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2021 – sumarizáciaZobraziť
  27. November 202062,7 kB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2021 – prehľad v zmysle zákona 583/2004Zobraziť
  27. November 2020110,0 kB
 • Návrh na odpis pohľadávokZobraziť
  27. November 2020114,8 kB
 • Návrh uznesenia – výška stočného 2021Zobraziť
  25. November 202033,4 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o miestom poplatku za odpad a k návrhu VZN o miestnych daniachZobraziť
  25. November 202080,1 kB
 • Dôvodová správa k návrhu Dodatku k VZN o miestom poplatkuZobraziť
  25. November 202086,8 kB
 • Pozvánka na 4. riadne OZ + usmernenieZobraziť
  25. November 2020191,3 kB
 • Návrh dodatku č.1 k VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj obceZobraziť
  23. November 2020724,1 kB
 • Návrh VZN o určení názvu uliceZobraziť
  23. November 2020325,9 kB
 • Návrh VZN o výbere a určení výšky stočnéhoZobraziť
  23. November 20201,8 MB
 • Návrh VZN o miestnych daniachZobraziť
  23. November 20203,7 MB
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpadyZobraziť
  23. November 20202,5 MB
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021Zobraziť
  19. November 2020148,2 kB
 • Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2020Zobraziť
  18. November 2020447,6 kB
 • Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.Zobraziť
  18. November 202090,2 kB
 • Oznámenie o predĺžení prázdninového režimu – Slovak LinesZobraziť
  11. November 202095,0 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania JUDr.VlhaZobraziť
  10. November 202073,2 kB
 • Poďakovanie obyvateľomZobraziť
  2. November 202079,4 kB
 • Usmernenie k testovaniu v obci LimbachZobraziť
  29. Október 202079,7 kB
 • Karanténne miestaZobraziť
  29. Október 202041,2 kB
 • Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid-19Zobraziť
  23. Október 202096,1 kB
 • Hľadáme dobrovoľníkov na plošné testovanieZobraziť
  23. Október 202070,5 kB
 • Uznesenie vlády SR č. 678Zobraziť
  23. Október 2020202,8 kB
 • Rozpočtové opatrenie č.2/2020Zobraziť
  15. Október 2020138,2 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p.DragulaZobraziť
  7. Október 202043,1 kB
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – OLP/7694/2020Zobraziť
  30. September 2020141,4 kB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el. energie 16.10.2020Zobraziť
  30. September 2020208,7 kB
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – OLP/7693/2020Zobraziť
  30. September 2020158,1 kB
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – OLP/7852/2020Zobraziť
  30. September 2020111,4 kB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Limbová 20,22,30Zobraziť
  30. September 202079,0 kB
 • Zápisnica o vyhodnotení obchodnej verejnej sútažeZobraziť
  24. September 20201,5 MB
 • Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Limbach” (2)Zobraziť
  23. September 20207,4 MB
 • Mapa k oznámeniu o strategickom dokumenteZobraziť
  23. September 20202,3 MB
 • Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Limbach”Zobraziť
  23. September 2020176,8 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p.VlhaZobraziť
  23. September 2020313,4 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p. MačugaZobraziť
  23. September 2020321,0 kB
 • Príkaz starostky č.6/2020Zobraziť
  23. September 202062,6 kB
 • Pozvánka na 3.riadne zasadnutie OZ – 29.9.2020Zobraziť
  18. September 202054,5 kB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el.energie dňa 14.8.2020Zobraziť
  30. Júl 202080,9 kB
 • Výsledok petícieZobraziť
  24. Júl 202088,2 kB
 • Rekonštrukcia ČOV Limbach – rozhodnutieZobraziť
  14. Júl 202076,0 kB
 • Dodatok č.1 k VZN č.4/2019Zobraziť
  1. Júl 2020586,4 kB
 • Pozvánka na 2.riadne OZ – 29.6.2020Zobraziť
  22. Jún 2020102,0 kB
 • Návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce LimbachZobraziť
  12. Jún 2020444,0 kB
 • Návrh – verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – pohostinstvoZobraziť
  12. Jún 2020798,6 kB
 • Hodnotiaca správa k Záverečnému účtu za rok 2019Zobraziť
  12. Jún 2020371,1 kB
 • Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2020Zobraziť
  12. Jún 2020954,7 kB
 • Správa nezávislého audítora za rok 2019Zobraziť
  12. Jún 2020323,1 kB
 • Záverečný účet za rok 2019Zobraziť
  12. Jún 20201,5 MB
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020Zobraziť
  9. Jún 202096,2 kB
 • Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií – MF SRZobraziť
  5. Jún 2020405,3 kB
 • Pozvánka na 2.mimoriadne OZ – 5.6.2020Zobraziť
  1. Jún 202038,0 kB
 • Nariadenie starostky – otvorenie MŠ a ZŠZobraziť
  29. Máj 202053,5 kB
 • Príkaz starostky obce Limbach č. 4/2020Zobraziť
  20. Máj 202082,0 kB
 • Dôvodová správa k návrhu zmeny VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na územi obce LimbachZobraziť
  20. Máj 2020211,7 kB
 • Návrh zmeny VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na územi obce LimbachZobraziť
  20. Máj 202064,9 kB
 • Žiadosť o mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstvaZobraziť
  20. Máj 202061,2 kB
 • Pozvánka na 1.mimoriadne zasadnutie OZ LimbachZobraziť
  6. Máj 202059,4 kB
 • OR PZ – stránkové hodiny od 1.4.2020Zobraziť
  31. Marec 202084,6 kB
 • Príkaz starostky č.2/2020Zobraziť
  13. Marec 202068,6 kB
 • Príkaz starostky č.1/2020Zobraziť
  13. Marec 202066,6 kB
 • Oznámenie – úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za roky 2018 a 2019Zobraziť
  13. Marec 2020678,2 kB
 • Pozvánka na OZ – 10.3.2020Zobraziť
  27. Február 202067,1 kB
 • Úprava rozpočtu č. 3/2020Zobraziť
  27. Február 202036,7 kB
 • Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2/2020Zobraziť
  25. Február 202063,5 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení stavebného konania IBV Limbach- pri Račom potoku II.(U29)Zobraziť
  21. Január 2020235,0 kB

Comments are closed.