Home » Úradná tabuľa 2019

Úradná tabuľa 2019

 • Elektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazuZobraziť
  17. December 201932,6 kB
 • Schválený rozpočet na rok 2020Zobraziť
  13. December 20194,9 MB
 • Rozpočet na rok 2019, RO č.1Zobraziť
  9. December 20195,5 MB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch obce Limbach na rok 2020Zobraziť
  26. November 201932,4 kB
 • Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2023Zobraziť
  26. November 201990,1 kB
 • Pozvánka na OZ – 10.12.2019Zobraziť
  26. November 201991,4 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnom poplatkuZobraziť
  26. November 201936,7 kB
 • Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – IBV Limbach lokalita pri Račom potoku II, (U29) Lindenbach IIZobraziť
  25. November 2019215,7 kB
 • Návrh Dodatku k VZN o výške príspevku na dieťa MŠZobraziť
  22. November 201959,3 kB
 • Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkochZobraziť
  22. November 20196,3 MB
 • Návrh VZN o voľbáchZobraziť
  22. November 201917,0 kB
 • Návrh rozpočtu obce na r. 2021-2023Zobraziť
  22. November 2019211,3 kB
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obciZobraziť
  22. November 2019113,3 kB
 • Návrh rozpočtu obce na r. 2020Zobraziť
  22. November 2019901,1 kB
 • Návrh Dodatku č. 2-2019 k VZN o výške príspevkov v školách…Zobraziť
  22. November 201982,0 kB
 • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre ‘Voľby do NR SR 2020’Zobraziť
  20. November 201925,7 kB
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020Zobraziť
  20. November 201987,3 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – p.TrubačováZobraziť
  19. November 2019308,6 kB
 • Zmluva o dielo – INEX – Hausgarden, s.r.o. (2)Zobraziť
  14. November 20191,2 MB
 • Zmluva o dielo – INEX – Hausgarden, s.r.o.Zobraziť
  14. November 20191,1 MB
 • Územný plán obce – vyhodnotenie prieskumov 2Zobraziť
  12. November 201915,9 MB
 • Územný plán obce – vyhodnotenie prieskumovZobraziť
  12. November 201927,5 MB
 • Územný plán obce – mapa krajinaZobraziť
  12. November 201915,6 MB
 • Územný plán obce – mapa vodaZobraziť
  12. November 20191,6 MB
 • Územný plán obce – mapa energetikaZobraziť
  12. November 20191,5 MB
 • Územný plán obce – mapa dopravaZobraziť
  12. November 20192,0 MB
 • Územný plán obce – mapa 2Zobraziť
  12. November 201915,7 MB
 • Územný plán obce – mapa 1Zobraziť
  12. November 20195,6 MB
 • Územný plán obce – textová časťZobraziť
  12. November 20191,6 MB
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – p.CebroZobraziť
  7. November 2019303,8 kB
 • Vyhlásenie volieb do NR SRZobraziť
  6. November 201941,1 kB
 • Mapa k prerokovaniu Zadania ÚPN LimbachZobraziť
  6. November 2019124,6 kB
 • Verejná vyhláška – Oznámenie – prerokovanie územného plánu obce LimbachZobraziť
  25. Október 201985,8 kB
 • Územný plán obce Limbach – Zadanie – návrh na prerokovanieZobraziť
  25. Október 20192,2 MB
 • Voľby do NR SR 2020 – vzor žiadosti o voľbu poštouZobraziť
  21. Október 201917,6 kB
 • Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou do NR SR 2020Zobraziť
  21. Október 201945,0 kB
 • Informácie pre voliča – Voľby do NR SR 2020Zobraziť
  21. Október 2019207,2 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – Yvette LegindiováZobraziť
  18. Október 2019301,9 kB
 • Pozvánka na OZ 22.10.2019Zobraziť
  15. Október 201966,1 kB
 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – GAUDIUM, centrum oddychu, s.r.oZobraziť
  14. Október 20191,2 MB
 • Návrh VZN č.5/2019Zobraziť
  3. Október 20195,2 MB
 • Rozhodnutie OÚ Pezinok, odbor starostlivosti o ŽPZobraziť
  17. September 20192,3 MB
 • Pozvánka na 4.riadne OZ – 1.10.2019Zobraziť
  16. September 201972,4 kB
 • Návrh – vyhlásenie VOS na predaj pozemkov pod LVDZobraziť
  13. September 2019329,0 kB
 • VOS – pozemky Mlynské pole Pod ŠándoromZobraziť
  13. September 2019644,4 kB
 • Návrh – Doplnok č. 1 k VZN – príspevky školyZobraziť
  13. September 201961,6 kB
 • Dôvodová správa – Doplnok k VZNZobraziť
  13. September 201975,2 kB
 • Prerušenie distribúcie elektriny – 6.9.2019Zobraziť
  21. August 2019519,0 kB
 • VZN č.32019 o výške príspevkov v školách šk.zar.zriadených Obcou LimbachZobraziť
  16. August 20194,2 MB
 • VZN č.22019 o poskytovaní dotáciíZobraziť
  16. August 20193,3 MB
 • Rekonštrukcia ZŠZobraziť
  16. August 2019332,2 kB
 • Základná škola – prestavba – náhľady – 4Zobraziť
  14. August 2019181,6 kB
 • Základná škola – prestavba – náhľady – 3Zobraziť
  14. August 20191,3 MB
 • Základná škola – prestavba – náhľady – 2Zobraziť
  14. August 2019764,2 kB
 • Základná škola – prestavba – náhľady – 1Zobraziť
  14. August 20191,5 MB
 • Pozvánka na OZ 15.8.2019Zobraziť
  2. August 201967,0 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  30. Júl 201963,8 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o poskytovaní dotáciíZobraziť
  30. Júl 201912,5 kB
 • Dôvodová správa – zmena rozpočtuZobraziť
  30. Júl 2019128,3 kB
 • Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou LimbachZobraziť
  30. Júl 2019504,7 kB
 • Návrh VZN o poskytovaní dotáciíZobraziť
  30. Júl 2019390,4 kB
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Limbach – návrhZobraziť
  30. Júl 20191,6 MB
 • Návrh zmeny rozpočtu obce LimbachZobraziť
  30. Júl 20191,1 MB
 • Verejná vyhláška – Lesy SR, š.p.Zobraziť
  24. Jún 2019143,9 kB
 • Verejná vyhláška – oznámenie o zahájení prípravných prác “Územný plán obce Limbach”Zobraziť
  10. Jún 2019178,9 kB
 • Oznámenie o začatí stavebného konania – Západoslovenská distribučná a.s. – 2Zobraziť
  4. Jún 2019683,2 kB
 • Oznámenie o začatí stavebného konania – Západoslovenská distribučná a.s.Zobraziť
  4. Jún 2019642,9 kB
 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci LimbachZobraziť
  28. Máj 201946,8 kB
 • Záverečný účet obce Limbach za rok 2018Zobraziť
  26. Máj 20197,9 MB
 • Pozvánka na OZ – 11.6.2019Zobraziť
  26. Máj 201969,4 kB
 • Darovacia zmluva – Patrik HeptnerZobraziť
  20. Máj 2019292,1 kB
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrokZobraziť
  15. Máj 201997,3 kB
 • Rozhodnutie o zastavení konania – Verejná vyhláškaZobraziť
  9. Máj 2019133,3 kB
 • Správa nezávislého audítora za rok 2018Zobraziť
  26. Apríl 20191,8 MB
 • Pozvánka na OZ 16.4.2019Zobraziť
  3. Apríl 201979,1 kB
 • Oznámenie o strat.dokumente ZaD 12018 mesta Pezinok.Zobraziť
  1. Apríl 2019818,1 kB
 • Výsledky volieb prezidenta SR, konaných dňa 30.03.2019 – Obec LimbachZobraziť
  31. Marec 2019113,7 kB
 • VZN o poskytovaní dotáciíZobraziť
  31. Marec 2019284,9 kB
 • Návrh – Rokovací poriadok OZ v LimbachuZobraziť
  29. Marec 20191,9 MB
 • Návrh – Štatút Obce LimbachZobraziť
  29. Marec 20192,1 MB
 • Zmluva – odchyt zvierat – Defense Pro, s.r.o.Zobraziť
  27. Marec 20191,2 MB
 • Výsledky volieb prezidenta SR 1. kolo, zo dňa 16.3.2019 za obec LimbachZobraziť
  17. Marec 2019248,4 kB
 • Dvor separovaného odpadu – oznamZobraziť
  7. Marec 201934,7 kB
 • Kontakty na volebné okrskyZobraziť
  4. Marec 201932,5 kB
 • Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena OVK – EurovoľbyZobraziť
  4. Marec 201937,0 kB
 • Zápis do 1.ročníka ZŠZobraziť
  27. Február 201973,6 kB
 • Deň otvorených dverí v ZŠZobraziť
  27. Február 201983,1 kB
 • Oznámenie – zápis do MŠ v Limbachu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce LimbachZobraziť
  11. Február 2019101,1 kB
 • Voľby do Európskeho parlamentu na území SR – právo voliť a byť volenýZobraziť
  4. Február 2019396,2 kB
 • Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu na území SRZobraziť
  4. Február 201945,9 kB
 • Oznámenie – elektronická adresa na doručenie žiadosti pre vydanie voličského preukazuZobraziť
  1. Február 201934,7 kB
 • Návrh rokovacieho poriadkuZobraziť
  28. Január 20191,1 MB
 • Pozvánka na OZ 12.2.2019Zobraziť
  28. Január 201958,5 kB
 • Volebné okrsky – uliceZobraziť
  28. Január 201932,3 kB
 • Oznámenie – elektronická adresa na podávanie delegátok členov komisiíZobraziť
  28. Január 201936,4 kB
 • Právo voliť a byť volený – Voľba prezidenta Slovenskej republikyZobraziť
  24. Január 2019316,9 kB
 • Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republikyZobraziť
  24. Január 201942,8 kB

Comments are closed.