Home » Úradná tabuľa 2018

Úradná tabuľa 2018

 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce LimbachZobraziť
  14. December 2018150,2 kB
 • Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípanýchZobraziť
  3. December 2018247,2 kB
 • Čerpanie k 31.10.2018 a RO č.1Zobraziť
  30. November 20186,0 MB
 • Pozvánka – OZ 14.12.2018Zobraziť
  29. November 201879,8 kB
 • Návrh rozpočtu na rok 2019Zobraziť
  28. November 20185,4 MB
 • RO č.1 a plnenie rozpočtu k 31.10.2018Zobraziť
  28. November 20184,6 MB
 • Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2019-2021Zobraziť
  28. November 20181,4 MB
 • Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. odpady na území obce LimbachZobraziť
  28. November 2018858,8 kB
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci LimbachZobraziť
  28. November 2018404,2 kB
 • Pozvánka – ustanovujúce OZ 20.11.2018Zobraziť
  16. November 201864,6 kB
 • Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obceZobraziť
  11. November 2018489,4 kB
 • Záznam o kontrole – COZobraziť
  7. November 2018207,3 kB
 • Záznam o kontrole – hosp. mobilizáciaZobraziť
  7. November 2018129,3 kB
 • Rozhodnutie o zastavení územného konania – Verejná vyhláškaZobraziť
  3. Október 2018483,6 kB
 • Oznam – povinné trvalé označenie psaZobraziť
  26. September 2018541,4 kB
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obceZobraziť
  21. September 2018260,5 kB
 • Pozvánka na OZ 24.9.2018Zobraziť
  17. September 201852,9 kB
 • Zverejnenie informácie o vzdaní sa funkcie zapisovateľkyZobraziť
  11. September 2018401,6 kB
 • Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri LeštinyZobraziť
  5. September 2018107,3 kB
 • Verejná vyhláška – Západoslovenská distribučná a.sZobraziť
  5. September 2018234,5 kB
 • Oznámenie o ukončení prac.pomeru hl.kontrolóraZobraziť
  4. September 201867,5 kB
 • Oznámenie – 4.riadne OZZobraziť
  4. September 201869,6 kB
 • Zvolanie 4. riadneho zasadania OZZobraziť
  31. August 2018133,9 kB
 • Informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018Zobraziť
  27. August 201847,4 kB
 • Zmluva o dodávke elektrinyZobraziť
  25. Júl 2018459,7 kB
 • Oznámenie o počte poslancov a utvorení volebného obvoduZobraziť
  23. Júl 201840,3 kB
 • Informácia pre voličaZobraziť
  16. Júl 2018211,8 kB
 • Zverejnenie počtu obyvateľov obce Limbach ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcíZobraziť
  16. Júl 201836,0 kB
 • Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy miest a obcíZobraziť
  11. Júl 2018127,0 kB
 • Verejná vyhláška – správa Lesného celku PezinokZobraziť
  28. Jún 2018325,4 kB
 • Pozvánka na 3.riadne OZ – 26.6.2018Zobraziť
  19. Jún 201880,6 kB
 • Návrh – Dodatok č.1/2018 k VZN č.2/2013Zobraziť
  11. Jún 201849,1 kB
 • Záverečný účet obce Limbach za rok 2017Zobraziť
  8. Jún 20185,0 MB
 • Verejná vyhláška – Tibor AdamecZobraziť
  18. Apríl 2018326,6 kB
 • Pozvánka na 2.riadne OZ 24.4.2018Zobraziť
  16. Apríl 201872,1 kB
 • Verejná vyhláška – IS NP LimbachZobraziť
  10. Apríl 2018578,6 kB
 • Návrh na rozpočtové opatrenie č.1Zobraziť
  9. Apríl 201890,7 kB
 • Verejná vyhláška – predĺženie stavebného povolenia sa uskutočnenie vodnej stavbyZobraziť
  20. Marec 2018302,7 kB
 • Zápis do Materskej školy v LimbachuZobraziť
  19. Marec 2018137,9 kB
 • Žiadosti o dotácie na rok 2018Zobraziť
  15. Február 201840,0 kB
 • Pozvánka na 1.riadne zasadnutie OZ – 20.2.2018Zobraziť
  14. Február 201886,3 kB
 • Verejná vyhláška – vodojemZobraziť
  7. Február 2018246,9 kB

Comments are closed.