Home » Úradná tabuľa 2017

Úradná tabuľa 2017

 • Pozvánka na 2.mimoriadne OZ – 29.12.2017Zobraziť
  22. December 201742,0 kB
 • Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia Lokalita Nad pivnicouZobraziť
  19. December 2017284,1 kB
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2018Zobraziť
  14. December 2017692,8 kB
 • Verejná vyhláška – cyklotrasa Pezinok-LimbachZobraziť
  12. December 20172,5 MB
 • Pozvánka na 7.riadne OZ – 12.12.2017Zobraziť
  5. December 201763,5 kB
 • Návrh na rozpočtové opatrenie 4Zobraziť
  27. November 2017688,1 kB
 • Návrh rozpočtu na rok 2018 a na roky 2018-2020 + dôvodová správaZobraziť
  27. November 20171,4 MB
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci LimbachZobraziť
  27. November 201798,5 kB
 • Návrh – plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2018Zobraziť
  27. November 201795,6 kB
 • Návrh VZN o miestnych daniach a a o miestnom poplatku za kom.odpadyZobraziť
  27. November 20171,0 MB
 • Pozvánka na OZ – 24.10.2017Zobraziť
  23. Október 201744,2 kB
 • Nárvh rozpočtového opatrenia č. 3Zobraziť
  13. Október 201793,9 kB
 • Pozvánka na OZ – 25.9.2017Zobraziť
  18. September 201783,7 kB
 • Pozvánka na OZ 12.9.2017Zobraziť
  5. September 201783,6 kB
 • Návrh – Podmienky VOS p.č. 402-9Zobraziť
  27. August 2017292,0 kB
 • Návrh Kúpnej zmluvy VOS p.č. 402-9Zobraziť
  27. August 2017178,5 kB
 • Návrh Podmienky VOS p.č. 402-20Zobraziť
  27. August 2017304,6 kB
 • Návrh Kúpnej zmluvy VOS p.č. 402-20Zobraziť
  27. August 2017178,5 kB
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci LimbachZobraziť
  27. August 2017191,1 kB
 • Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra II. polrok 2017Zobraziť
  27. August 201778,3 kB
 • Plnenie rozpočtu k 31.7.2017 a Rozp. opatrenie č.2 k zmene rozpočtu na rok 2017Zobraziť
  27. August 20171,0 MB
 • Oznámenie – elektronická adresa na delegovanie členov okrsk. volebných komisiíZobraziť
  17. August 201725,7 kB
 • Petícia obyvateľov Záhradnej ul + odpoveďZobraziť
  25. Júl 2017227,5 kB
 • Informácia pre voliča – Voľby do orgánov samosprávnych krajovZobraziť
  28. Jún 2017161,9 kB
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenieZobraziť
  26. Jún 2017102,0 kB
 • Verejná vyhláška – výzva na doplnenie žiadosti pre konanie o dodatočnom stavebnom povolení stavby- IBV Pri Račom potoku II.Zobraziť
  22. Jún 2017304,9 kB
 • Pozvánka na OZ 27.6.2017Zobraziť
  21. Jún 201778,6 kB
 • Rozpočtové opatrenie a plnenie rozpočtu k 30.04.2017Zobraziť
  12. Jún 2017987,2 kB
 • Záverečný účet obce Limbach 2016Zobraziť
  12. Jún 2017929,9 kB
 • Verejná vyhláškaZobraziť
  6. Jún 2017331,3 kB
 • Verejná vyhláška – Suchý vrch NNZobraziť
  5. Jún 2017807,3 kB
 • Pozvánka na OZ 24.5.2017Zobraziť
  23. Máj 201779,3 kB
 • Verejná vyhláška ZSE- Limbach, lokalita Suchý vrch – NNZobraziť
  10. Máj 2017189,9 kB
 • Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce 2016Zobraziť
  8. Máj 2017371,8 kB
 • Záverečný účet obce 2016Zobraziť
  8. Máj 2017894,6 kB
 • Návrh rozpoč. opatreniaZobraziť
  8. Máj 201789,2 kB
 • Výzva – odstránenie výsadbyZobraziť
  2. Máj 201751,8 kB
 • Oznámenie – prerušenie dodávky el. energie – Černicová, Cintorínska ul.Zobraziť
  24. Apríl 201782,0 kB
 • Oznámenie – prerušenie dodávky el. energie – Mlynské pole, Pri Kockách, Vavrinecká ul.Zobraziť
  24. Apríl 201794,4 kB
 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce LimbachZobraziť
  8. Apríl 2017122,5 kB
 • Pozvánka na 1.mimoriadne OZ – 6.4.2017Zobraziť
  3. Apríl 2017112,9 kB
 • Novinky z úradu – správa kontrolóraZobraziť
  30. Marec 2017162,5 kB
 • Oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca OZ v LimbachuZobraziť
  24. Marec 201793,7 kB
 • Verejná vyhláška – Cyklotrasa Pezinok – Limbach v k.ú. PezinokZobraziť
  24. Marec 20173,0 MB
 • Svetový deň vody 2017 + tlačová správaZobraziť
  20. Marec 20176,2 MB
 • NISSR – vyhodnotenie obce za rok 2016Zobraziť
  17. Marec 2017165,5 kB
 • Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018Zobraziť
  17. Marec 201796,7 kB
 • Preventívna celoplošná deratizácia – výzvaZobraziť
  16. Marec 2017154,7 kB
 • Deň otvorených dveríZobraziť
  16. Marec 201779,0 kB
 • Zápis do 1. ročníkaZobraziť
  16. Marec 2017163,2 kB
 • Pozvánka na 2.riadne OZ 14.3.2017Zobraziť
  7. Marec 201795,0 kB
 • Výberové konanie na riaditeľa ZŠ v LimbachuZobraziť
  6. Marec 2017184,8 kB
 • Výzva na doplnenie žiadosti pre konanie o dod.povolení stavby – IBV Limbach-Lokalita pri Račom potoku č. II (U29)- komunikácie a spev.plochyZobraziť
  1. Marec 2017191,0 kB
 • Potvrdenie o ceneZobraziť
  27. Február 2017198,1 kB
 • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2 2017 o výbere a určení výšky stočnéhoZobraziť
  27. Február 2017190,8 kB
 • Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LimbachZobraziť
  24. Február 20171,2 MB
 • Návrh Doplnku č. 1-12017 k VZN 22008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky…Zobraziť
  24. Február 201747,8 kB
 • Verejná vyhláška – umiestnenie stavby lokalita Suchý vrch – NNKZobraziť
  16. Február 2017835,2 kB
 • Zber pneumatíkZobraziť
  7. Február 201764,2 kB
 • Návrh zámeny pozemkov – doplnenieZobraziť
  23. Január 2017623,2 kB
 • Pozvánka na 1.riadne OZ 31.1.2017Zobraziť
  23. Január 201783,9 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o výbere a určení výšky stočného v obci LimbachZobraziť
  17. Január 201753,2 kB
 • VZN o výbere a určení výšky stočného 2017Zobraziť
  16. Január 2017131,3 kB
 • Výzva na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vonkaj. vysokonapäťovom vedení a v blízkosti a pod vonk. nízkonapäťovým vedenímZobraziť
  16. Január 20171,1 MB
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na I.polrok 2017Zobraziť
  16. Január 201749,3 kB
 • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3-2016 o miestnych daniach a o miestom poplatku za kom. odpady + dôvodová správaZobraziť
  16. Január 201776,1 kB
 • Návrh VZN č. 12017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou + dôvodová správaZobraziť
  16. Január 2017381,8 kB

Comments are closed.