Home » Úradná tabuľa 2016

Úradná tabuľa 2016

 • Pozvánka na 3. mimoriadne OZZobraziť
  14. December 201650,7 kB
 • Ziadost o zvolanie 3 mimoriadneho OZZobraziť
  14. December 201654,9 kB
 • komunál-2017Zobraziť
  14. December 201669,0 kB
 • biodpad-2017Zobraziť
  14. December 201669,0 kB
 • separáty-2017Zobraziť
  14. December 201669,0 kB
 • Výberové konanie na riaditeľa MŠZobraziť
  13. December 201690,3 kB
 • cestovný poriadok 2016-2017 večerný spojZobraziť
  5. December 201689,5 kB
 • cestovný poriadok 2016-2017Zobraziť
  5. December 201644,6 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o daniachZobraziť
  29. November 2016129,4 kB
 • Pozvánka na 8. riadne OZ 7.12.2016Zobraziť
  22. November 201672,4 kB
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2017Zobraziť
  22. November 20161,2 MB
 • Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020Zobraziť
  22. November 2016211,4 kB
 • Návrh plánu zasadnutí OZ v r. 2017Zobraziť
  22. November 20169,1 kB
 • Doplnenie žiadosti Mgr. ImriškováZobraziť
  22. November 201658,7 kB
 • Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce na r. 2017Zobraziť
  22. November 201639,5 kB
 • Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpadyZobraziť
  22. November 20161,1 MB
 • Pozvánka na 2. mimoriadne OZZobraziť
  15. November 201646,0 kB
 • Ziadost o zvolanie mimoriadneho OZZobraziť
  15. November 201652,9 kB
 • Rozhodnutie OÚ Pezinok lokalita Račí potok IIZobraziť
  9. November 2016697,4 kB
 • Oznámenie-lokalita Račí potok-IIZobraziť
  12. Október 201648,4 kB
 • Dôvodová správa návrh VZN o zverejňovaníZobraziť
  10. Október 2016784,9 kB
 • Rozpočtové opatrenie č.2Zobraziť
  10. Október 2016753,3 kB
 • Oznámenie o oprave tlačovej chyby Rokovací poriadokZobraziť
  10. Október 201696,2 kB
 • Návrh plánu práce hl.kontrolóra na II.polrok 2016Zobraziť
  10. Október 201643,9 kB
 • Zámer predaja majetku obceZobraziť
  10. Október 2016165,9 kB
 • ZSE oznam o prerušení distribúcie elektriny 4. oktobra 2016Zobraziť
  30. September 201677,1 kB
 • Výber uznesení OZ 5.9.2016Zobraziť
  19. September 2016107,8 kB
 • Návrh plánu práce hl.kontrolóra na II.polrok 2016Zobraziť
  31. August 201643,9 kB
 • Oznámenie o zmene termínu OZZobraziť
  31. August 201636,7 kB
 • pozvánka OZ 6.9.2016Zobraziť
  31. August 201685,7 kB
 • ZaD ÚPN mesta Svätý JurZobraziť
  31. August 2016103,8 kB
 • Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve SilvánZobraziť
  23. August 2016791,9 kB
 • Návrh rozpočtové opatrenie č.2Zobraziť
  23. August 201679,0 kB
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci LimbachZobraziť
  23. August 2016298,3 kB
 • Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniachZobraziť
  23. August 2016143,8 kB
 • Oznamenie o zacati kolaudacneho konania Zapadoslovenska distribucnaZobraziť
  11. August 2016135,6 kB
 • stavebný úrad oznámenie o začatí konania Róbert HusárZobraziť
  11. August 2016624,9 kB
 • Stavebný úrad oznámenie o začatí konania o zmene stavby Róbert HusárZobraziť
  11. August 2016677,8 kB
 • Pozvánka na OZ 6.7.2016Zobraziť
  29. Jún 201670,1 kB
 • Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠZobraziť
  29. Jún 2016237,7 kB
 • Pozvánka na OZ 23.6.2016Zobraziť
  17. Jún 201675,2 kB
 • Záverečný účet obce 2015Zobraziť
  10. Jún 20161,0 MB
 • Zámer zámeny Klamová VieraZobraziť
  10. Jún 201689,5 kB
 • Zámer zámeny Ing.KrupaZobraziť
  10. Jún 201695,6 kB
 • Oznámenie o preložení termínu 1.mimoriadneho OZZobraziť
  7. Jún 201647,8 kB
 • Pozvánka na OZ2Zobraziť
  3. Jún 2016120,0 kB
 • Vyhlásenie výberového konania riaditeľ ZŠ-1.-5Zobraziť
  2. Jún 2016217,7 kB
 • Verejný oznam Poľovnícke združenie Podkarpatské poleZobraziť
  16. Máj 201638,9 kB
 • Pozvánka OZ 10.5.2016Zobraziť
  4. Máj 201662,3 kB
 • Návrh na rozpočtové opatrenie k rozpočtu obce na r. 2016Zobraziť
  26. Apríl 2016176,4 kB
 • Návrh VZN o odpadochZobraziť
  26. Apríl 20161,4 MB
 • pozvánka na OZZobraziť
  9. Marec 201685,2 kB
 • Verejná vyhláška Rozhodnutie predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavbyZobraziť
  7. Marec 2016178,9 kB
 • Dovodova správaZobraziť
  2. Marec 201611,4 kB
 • Rokovací upravaZobraziť
  2. Marec 201616,7 kB
 • Návrh doplnku 1 2016 k VZN č. 2 2013 Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa-MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce LimbachZobraziť
  29. Február 201654,4 kB
 • Návrh Doplnku 1 2016 k VZN č. 1 2008 o určení mietsa a času zápisu dieťaťa do 1. ročníkaZobraziť
  29. Február 201642,1 kB
 • Výrub drevín na obecných pozemkoch Havarijny stavZobraziť
  22. Február 201625,0 kB
 • Plán zasadnutí OZ r. 2016Zobraziť
  2. Február 201623,5 kB
 • Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konaniaZobraziť
  29. Január 20161,8 MB
 • Pozvanka na OZZobraziť
  20. Január 2016261,6 kB
 • Západoslovenská distribučná upzornenieZobraziť
  11. Január 2016506,1 kB
 • Limbach – separáty 2016Zobraziť
  7. Január 2016103,5 kB
 • Limbach – kalendár 2016Zobraziť
  7. Január 201679,5 kB

Comments are closed.