Home » Úradná tabuľa 2015

Úradná tabuľa 2015

 • Verejná vyhláška Rozhodnutie o zastavení stavebného konania Lokalita Pri Račom potoku IIZobraziť
  28. December 2015293,3 kB
 • pozvánka na OZZobraziť
  8. December 201531,0 kB
 • Oznámenie o elektronickej adrese pre doručovanie k voľbám do NR SRZobraziť
  8. December 201524,0 kB
 • Rozpočet na roky 2017-2019Zobraziť
  2. December 2015114,2 kB
 • Návrh rozpočtu na rok 2016Zobraziť
  30. November 2015631,0 kB
 • Zmluva o nájme pozemkov MVSRZobraziť
  30. November 2015321,4 kB
 • Návrh úpravy štatútu obce LimbachZobraziť
  30. November 201570,8 kB
 • Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce LimbachZobraziť
  30. November 201522,7 kB
 • Pozvánka-na-OZZobraziť
  6. November 201562,1 kB
 • Požiarny-poriadok-obceZobraziť
  6. November 2015779,9 kB
 • VZN-o-miestnych-daniacha-poplatkochZobraziť
  6. November 2015694,0 kB
 • verejna-obchodna-sutaz_Limbach_najom-vinohradov_20151023_uprava-cenyZobraziť
  30. Október 201573,0 kB
 • Limbach_najomna-zmluva_VInohrad_do-sutaze_20151023_uprava-cenyZobraziť
  30. Október 201582,5 kB
 • Návrh-VZN-č.-3-2015-o-cenách-pozemkov-vovlastníctve-obce-LimbachZobraziť
  28. Október 2015312,1 kB
 • Návrh-úpravy-rozpočtu-na-rok-2015-rozpočtovým-opatrením-2-2015Zobraziť
  28. Október 2015102,9 kB
 • Verejná vyhláška prerušenie konania a výzva k doplneniu podkladov Račí potok IIZobraziť
  24. Október 20151,6 MB
 • Verejná vyhláška Ing. Hlaváč – rekreačná chata Suchý vrchZobraziť
  16. Október 2015111,7 kB
 • Odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavbyZobraziť
  30. September 20155,4 MB
 • pozvanka na jablkove hodovanieZobraziť
  23. September 20154,0 MB
 • PozvánkaZobraziť
  9. September 201535,8 kB
 • Plnenie rozpoctu a návrh na úpravyZobraziť
  9. September 2015653,7 kB
 • Plan na II. polrok 2015-1Zobraziť
  28. August 201530,5 kB
 • Spomienkové stretnutie SNP a Dňa ústavy SRZobraziť
  24. August 201527,9 kB
 • Deň burčiakuZobraziť
  24. August 20151,6 MB
 • Pozvánka na mimoriadne OZZobraziť
  18. August 2015411,0 kB
 • Oznam – horúčavy augustZobraziť
  10. August 201524,0 kB
 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom obecného majetku ( vinice)Zobraziť
  29. Júl 2015736,6 kB
 • Oznámenie o demontáži predemtov neoprávnene umiestnených na pdporných bodoch elektrických vedeníZobraziť
  29. Júl 201561,7 kB
 • Vyhlásenie – čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 2015Zobraziť
  6. Júl 201560,9 kB
 • Oznam – horúčavyZobraziť
  6. Júl 201520,5 kB
 • Verejná vyhláška – rozhodnutie o posudzovaní strategického dokumentu ZaD-M Svätý Jur č.2-2014Zobraziť
  16. Jún 2015984,1 kB
 • Verejná vyhláška – Ladislav BratZobraziť
  16. Jún 201512,8 MB
 • Verejná vyhláška – ŠošovičkaZobraziť
  16. Jún 201511,7 MB
 • Verejná vyhláška -GálikZobraziť
  16. Jún 201512,8 MB
 • Hodnotiaca správa 2014Zobraziť
  16. Jún 2015144,4 kB
 • Záverečný účet 2014Zobraziť
  16. Jún 2015563,1 kB
 • Verejná vyhláška-okresný úrad Bratislava-Lindenbach II.Zobraziť
  10. Jún 20151,3 MB
 • Pozvánka na OZZobraziť
  10. Jún 201552,3 kB
 • Dôvodová speáva k VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce LimbachZobraziť
  5. Jún 201512,3 kB
 • Návrh VZN 3-2015 o predaji pozemkov vo vlastníctve obce LimbachZobraziť
  5. Jún 2015339,3 kB
 • Verejná vyhláška SO 01-NN káblový rozvod LeitneZobraziť
  5. Jún 2015280,5 kB
 • Návrh VZN 2-2015 o hluku – dôvodová správaZobraziť
  28. Máj 2015277,5 kB
 • Rozpočet 2015Zobraziť
  15. Máj 2015501,2 kB
 • Oznámenie ZaD svätý jurZobraziť
  12. Máj 201525,0 kB
 • PozvánkaZobraziť
  6. Máj 201570,9 kB
 • Prevádzkový poriadok Dvora separovaného odpadu limbachZobraziť
  23. Marec 2015387,9 kB
 • Verejná vyhláška – oprava rozhodnutia-stav.povolovenie Verejné osvetlenie – Lindenbach II.Zobraziť
  20. Marec 201599,0 kB
 • Upozornenie pre majiteľov psovZobraziť
  10. Marec 201525,5 kB
 • Oznam o označovaní nádob na komunálny odpadZobraziť
  10. Marec 201525,0 kB
 • Oznam o premiestnení zverných kontajnerov na skloZobraziť
  10. Marec 201524,0 kB
 • Otvorenie dvora separovaného odpaduZobraziť
  10. Marec 201525,5 kB
 • Jarné upratovanieZobraziť
  10. Marec 201524,5 kB
 • Celopolšná deratizaciaZobraziť
  10. Marec 201525,0 kB
 • Verejná vyhláška – rozhodnutie o prerušení a výzva k doplneniu podkladov IBV Limbach – LindenbachIIZobraziť
  4. Marec 2015138,8 kB
 • Návrh doplnku č.1-2015 k VZN č.2-2013Zobraziť
  3. Marec 201550,4 kB
 • Návrh VZN č.1-2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce LimbachZobraziť
  3. Marec 2015665,5 kB
 • Návrh prevádzkového poriadku dvora separovaného odpaduZobraziť
  3. Marec 2015390,6 kB
 • Vyhodnotenie stanovísk – aktualizácia UPN obce LimbachZobraziť
  3. Marec 20151,1 MB
 • Limbach PHSR 2014 – 2020Zobraziť
  3. Marec 20151,4 MB
 • Pozvánka na OZZobraziť
  3. Marec 201565,8 kB

Comments are closed.