Home » Organizácie v obci

Organizácie v obci

OZ LIRAwww.ozlira.org
Vinohradnícka 15, 900 91 Limbach
Štatutárny zástupca: Janka Kapustová
E-mail: janka.kapustova@gmail.com

OZ Limbach on Tourhttps://www.facebook.com/LimbachonTOUR/
Slnečná 26, 900 91 Limbach

FK Karpaty Limbachwww.fkkarpatylimbach.webnode.sk
Športová 23, 900 91 Limbach
Prezident klubu: Erik Rakický
E-mail: fklimbach@gmail.com

Jednota dôchodcov Slovenska
SNP 55, 900 91 Limbach
Predsedkyňa ZO JDS: Angelika Rozkopalová

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Záhradná 54, 900 91 Limbach
Predseda: Róbert Miklenčič
Tel.č.: 0905 815 762
E-mail: robert.miklencic@gmail.com

Comments are closed.