Home » Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018: 2156
Celkový počet mužov k 31.12.2018: 1049
Celkový počet žien k 31.12.2018: 1107

Comments are closed.