Home » Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2022: 2392
Celkový počet mužov k 31.12.2022: 1167
Celkový počet žien k 31.12.2022: 1225

Comments are closed.