zmluvy 2012

Darovacia zmluva [Hendrych]

Výpis z OZ

Zámenná zmluva

Výpis z uznesenia OZ

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytnuti dotacie podla platneho VZN [Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska]

Zmluva o poskytnuti dotacie podla platneho VZN [Zakladna organizaci SZPB]

Zmluva o odbere kŕmnych odpadkov

Zmluva o prevode vlastnickeho práva z nehnuteľnosti [Brossová]

Výpis z uznesenia z OZ

Darovacia zmluva [Marius Pedersen]

Dodatok k zmluve o poskytnutí služiab v oblasti nakladania s odpadom

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytnutí dotácie [Evanielický farský úrad]

Zmluva o poskytnutí dotácie [rímsko katolická cirkev]

Zmluva o poskytnutí dotácie [Združenie vinohradníkov a vinárov]

Dodatok č.1 k zámennej zmluve

Zmluva o poskytnutí dotácia podľa platného VZN [TJ Karpaty Limbach]

Kúpna zmluva – Ing. Tordoff

Kúpna Zmluva (Slobodová)

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva [Múčka]

Dodatok k zmluve o nakladaní s odpadom

dodatok k zml. Brossová

Kúpna zmluva [šupák]

Kúpna zmluva [Šimoničová]

Zmluva o dielo [EUROPROJECT & TENDER s.r.o.]

Prispevok na privítanie Miroslava Šatana v Obci

Prispevok na privítanie Miroslava Šatana v Obci

Prispevok na privítanie Miroslava Šatana v Obci

Dodatok č. 2 – prenájom Silván

Darovacia zmluva – Barcaj

Zmluva o dielo – prístavba TV

Darovacia zmluva – Czinege

Darovacia zmluva Mlynské pole PD

Darovacia zmluva Mlynské pole PD-1

Darovacia zmluva Gašparovič

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny1

Zmluva o združenej dodávke elektriny2

Darovacia zmluva -Ing. Valovič

Darovacia zmluva na ver.osvetlenie-Klamo a spol

Darovacia zmluva na ver.osvetlenie-Klamo a spol

Dohoda o skončení prevadzkovania KTR1

Dohoda o skončení prevadzkovania KTR2

Dohoda o skončení prevadzkovania KTR3

Zmluva – zber jedlých olejov a tukov1

Zmluva – zber jedlých olejov a tukov2

Darovacia-zmluva-Pulse-Medical1

Darovacia-zmluva-Pulse-Medical2

Licenčná-zmluva-na-použitie-diela1

Licenčná-zmluva-na-použitie-diela2

Zmluva-o-zabezpečení-služieb1

Zmluva-o-zabezpečení-služieb2

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

dodatok-k-nájomnej-zmluve-Mária-Baginová1

dodatok-k-nájomnej-zmluve-Mária-Baginová2

dodatok-k-nájomnej-zmluve-Mária-Baginová3

dodatok-k-nájomnej-zmluve-Mária-Baginová4

dodatok-k-nájomnej-zmluve-Mária-Baginová5

Darovacia-zmluva-VEGA-Gabriel-Tóth

Zmluva-na-dodávku-elektriny-Cintorínska1

Zmluva-na-dodávku-elektriny-Cintorínska2

Zmluva-na-dodávku-elektriny-Cintorínska3

Zmluva o poskytovani sluzieb

Kúpna-zmluva-Cirkovská 1

Kúpna-zmluva-Cirkovská 2

Kúpna-zmluva-Cirkovská 3

Kúpna-zmluva-Cirkovská 4

Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-KTR 1

Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-KTR 1

Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-KTR 3

Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-KTR 4

Kúpna-zmluva-Progres 1

Kúpna-zmluva-Progres 2

Kúpna-zmluva-Progres 3

Kúpna-zmluva-Progres 4

Zmluvy na infraštruktúru r. 2012

Pridaj komentár