zmluvy 2013

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie – Pavos Vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Zmluva-separácie-jedlých-tukov-a-olejov 1

Zmluva-separácie-jedlých-tukov-a-olejov 2

Zmluva-separácie-jedlých-tukov-a-olejov 3

Zmluva-separácie-jedlých-tukov-a-olejov 4

Zmluva-dodávka-el.-energie-U15-U23 1

Zmluva-dodávka-el.-energie-U15-U23 2

Zmluva-dodávka-el.-energie-U15-U23 3

Zmluva-pripojenie-na-odber-el.-energie-U15-U23 1

Zmluva-pripojenie-na-odber-el.-energie-U15-U23 2

Zmluva-pripojenie-na-odber-el.-energie-U15-U23 3

Dodatok-č.-13-prenájom-stožiara-Slovak-Telecom 1

Dodatok-č.-13-prenájom-stožiara-Slovak-Telecom 2

Dodatok-č.-13-prenájom-stožiara-Slovak-Telecom 3

Dodatok-č.03-12-k-zmluve-o-nakaldaní-s-odpadmi 1

Dodatok-č.03-12-k-zmluve-o-nakaldaní-s-odpadmi 2

Dodatok-č.03-12-k-zmluve-o-nakaldaní-s-odpadmi 3

Dodatok-č.03-12-k-zmluve-o-nakaldaní-s-odpadmi 4

Dodatok-č.03-12-k-zmluve-o-nakaldaní-s-odpadmi 5

Dodatok-k-zmluve-ORANGE 1

Dodatok-k-zmluve-ORANGE 2

Dodatok-k-zmluve-ORANGE 3

Dodatok-k-zmluve-ORANGE 4

Dodatok-k-zmluve-ORANGE 5

Dodatok-k-zmluve-ORANGE 6

Nájomná-zmluva-Silván-Anna-Sejčová 1

Nájomná-zmluva-Silván-Anna-Sejčová 2

Nájomná-zmluva-Silván-Anna-Sejčová 3

Nájomná-zmluva-Silván-Anna-Sejčová 4

Nájomná-zmluva-Silván-Anna-Sejčová 5

zmluva-WEBglobe

Mandátna zmluva EURO Consulting1-2013

Dodatok-č.-14-Slovak-Telekom 1

Dodatok-č.-14-Slovak-Telekom 2

Prenájom športpub ihrisko 1

Prenájom športpub ihrisko 2

Prenájom športpub ihrisko 3

Prenájom športpub ihrisko 4

Prenájom športpub ihrisko 5

Zmluva-na-dotáciu-TJ-KArpaty-Limbach 1

Zmluva-na-dotáciu-TJ-KArpaty-Limbach 2

Mandátna-zmluva-VO-2013

zmluva-o-vecnom-bremene-Ježík-Dušan 1

zmluva-o-vecnom-bremene-Ježík-Dušan 2

zmluva-o-vecnom-bremene-Ježík-Dušan 3

zmluva-o-vecnom-bremene-Ježík-Dušan 4

Dodatok-k-zmluve-č.1-2013zimná-údržba

Darovacia-zmluva-Svetlana-Andrianova

Darovacia-zmluva-Baranovič

Darovacia-zmluva-Slovak restaurant services

Nájomná-zmluva_Slov_kol_zväz

Zmluva_o_dielo_ZŠ

Darovacia-zmluva-Orin real

Zmluva-na-dotáciu-evanj.-cirkev

Zmluva-na-dotáciu-FO-TJ-Karpaty-Limbach

Zmluva-na-dotáciu-katol.-cirkev

Zmluva-na-dotáciu-SZPB

Zmluva-na-dotáciu-Únia-nevidiacich-a-slabozrakých

Zmluva-na-dotáciu-vinári

Zmluva-MB Kart

Zmluva-na-dotáciu-kolkári

Zmluva-Analýza-ÚPN-obce-Limbach

Dohoda-č.-1-2013-o-poskytnutí-finančných-prostriedkov-SCVČ-Budmerice

Dohoda-o-poskytnutí-fin.prostr.-OZ-LIRA

Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky parc.č.-1178-246

Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky parc.č.-1178-247

Dodatok-k-zmuve-o-nájme-nebytových-priestorov

Zmluva o združení finančných postriedkov – lokalita – Mlynské pole

Kúpna zmluva Ing. Záhradský

Zmluva o dielo Lukáč

Zmluva o dielo Macek

Zmluva o dielo STIRO

Darovacia zmluva Ferenczi

Darovacia zmluva Orsag

Darovacia zmluva Safarik

Zmluva o nájme ostatných priestorov Slovak Telekom

Darovacia zmluva Hrusticova

Darovacia zmluva Sykora

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ČOV

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb INT 9901196937

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb INT 9905923333

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ISDN 0277480

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP 3122152415992

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP 3122156437911

Zmluva o poskytovaní verejnýách služieb 9905924107

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9905923335

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9905923849

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9905923937

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov – KTR

Zmluva o dodávke pitnej vody č. PZ00184137_001

Zmluva o dielo- EUROVIA

Zmluva o dielo č. 836-13 – BIOCLAR, a.s.
Zmluva o dielo č. 836-13 – BIOCLAR, a.s.-príloha1-rozpočet

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Silván

Darovacia zmluva – Pulse Medical

Zmluva o poskytnutí dotácie obci od BSK

Zmluva o poskytnutí nenávratného financného príspevku- Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach

Dodatok k zmluve o poskytnut nenávratného finančného príspevku

Kúpno predajná zmluva – Vancelovci

Zámenná zmluva – Obec- Ing.Ján Chvíla s manž.

Zmluva o poskytovaní služieb – zimná údržba

NZ 1€ 24-2013-RCZ_Obec Limbach

Kúpna zmluva . IS+MK Mlynské pole

Dodatok k zmluve na vývoz papiera

Nájomná zmluva na o nájme plynárenského zariadenia

Kúpna zmluva na pozemky pod MK a IS loklalita Mlynské pole-Pod Šándorom

Zmluva o združení finančných prostriedkov lokalta Mlynské pole – Pod Šándorom

Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov

Zmluvy na infaštruktúru r. 2013

DODATOK Č I k ZoPS-ČOV

Pridaj komentár