zmluvy 2014

dohody na infraštruktúru 2014

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k poskytovaniu verejných služieb II.

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št.rozpočtu – kamerový systém

Zmluva o nájme – Slovenská pošta

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – MŠ

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – JUDr. Branislav Kalman

Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o združenej dodávke elektriny Mlynské pole

Darovacia zmluva – Progres – TS

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve – M.Šimoničová

Zmluva o pripojení odborného elektr.zariadenia

Zmluva od dielo – oprava strechz MŠ + CVČ

Zmluva o zriadení vecného bremena – Rašlovci

Zámenná zmluva – Vladimír Drobný a manž.

zmluva o dielo-zateplenie MŠ

Nájomná zmluva – Vladimír Macko

Zmluva o zriadení vecného bremena – Výbochovci

Darovacia zmluva _ Matej FArbula

Darovacia zmluva – Roman Noga

Darovacia zmluva – PaedDr. Anna Hrustičová

DArovacia zmluva – Bc. Čechovičová

Zmluva na dotáciu – OZ LIRA

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve – Gabriel tóth

Zmluva o dielo – Zmena organozácie dopravy – EUROVIA

Zmluva o dielo – pasportizácia existujúceho DZ v obci

Zmluva o dielo – Ročný plán organizácie dopravy v obci

Oznámenie o začatí správneho konania Grešlík

Kúpna zmluva na počít.zostavu ZŠ

Nájomná zmuva – Slovak Telekom

Zmluva na dotáciu – Zateplenie a izolácia MŠ

Kúpna zmluva JUDr. Branislav Kalman a manž.

Kúpna zmluva – Magdaléna Šimoničová

Kúpna zmluva – Gabriel Tóth – pozemky

Kúpna zmluva – VEGA – REALITY + GAbriel Tóth- pozemky

Kúpna zmluva Babriel TÓTH – VEGA – MK+IS

Darovacia zmluva – MArkíza

Kúpna zmluva – Šavlíkovci

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Darovacia zmluva – Trgina J.

Dodatok č. 12014 k Zmluve č. 1110042011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Zmluva na dotáciu – rímskokatolícka cirkev r. 2014

Zmluva na dotáciu na r. 2014 – kolkársky oddiel

Zmluva na dotáciu – ZVaV Limbach

Dodatok č. 2 k Zmluve o združení finančných prostriedkov

Zmluva o dielo – Aktualizácia ÚPN obce Limbach

Zmluva na dotáciu – Evanjelická cirkev

Zmluva na dotáciu – Únia nevidiacich

Zmluva na dotáciu r. 2014 – FK Karpaty Limbach

Rámcová dohoda- dodávka potravín pre ŠJ

Zmluva na dotáciu – ZO SZPO

Zmluva o dielo – EUROVIA

Dodatok č.3 k Zmluve o združení fin.prostriedkov

Zmluva – vypracovanie PHSR

Pridaj komentár