Zápisnica zo 6. OZ – 23.08.2023

Výber-uznesení zo 6. OZ – 23.8.2023