– Výber uznesení z OZ 28.11.2022 – stiahni tu
– Zápisnica z OZ 28.11.2022 – stiahni tu