– Výber uznesení z OZ 27.7.2021 – stiahni tu

– Zapisnica OZ 27.7.2021 – stiahni tu