Zápisnica z OZ 8.12.2020 – stiahni tu
Výber uznesení zo 4.riadneho OZ 8.12.2020 – stiahni tu