– Výber uznesení OZ 8.5.2020 – stiahni tu

– Zápisnica z OZ 8.5.2020 – stiahni tu