Výber uznesení OZ 22.10.2019 – stiahni tu

– Zápisnica OZ 22.10.2019 – stiahni tu