Termíny plánovaných zasadnutí OZ

12.2.2019; 16.4.2019; 11.6.2019; 24.9.2019; 10.12.2019