Home » Informácie – Ukrajina

Informácie – Ukrajina

Usmernenie a vzory tlačív k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle:
https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Informácie k zdravotnej starostlivosti poskytovanej odídencom z Ukrajiny:
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine

Informácie k vybaveniu príspevku v hmotnej núdzi, k zamestnaniu, dotácie na deti pre odídencov z Ukrajiny:
https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

Comments are closed.