Home » Articles posted by Lucia Štulajterová

Author Archives: Lucia Štulajterová

Vianočné posedenie limbašských seniorov 12.12.2023 o 16:00

Srdečne pozývame limbašských seniorov

na VIANOČNÉ POSEDENIE,

ktoré sa bude konať:

12.12.2023 o 16:00

V jedálni základnej školy

Christmas tree with red ball ornament and decoration, sparkle light. Christmas and New Year holiday background. vintage color tone.Čítať viac...

Článok od OR HaZZ Pezinok – Vianoce

 Vianočné sviatky

 

Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja, čas stretnutia sa rodín, radostných iskričiek v očiach našich detí a to nie len pri rozbaľovaní darčekov. Dovoľte preto aj nám, profesionálnym hasičom, aby sme Vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbližších.

Príprava na vianočné sviatky je sprevádzaná zhonom. Nesmieme zabúdať predovšetkým na bezpečnosť, pretože toto obdobie je charakteristické aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v domácnostiach. Naše domovy sú dnes doslova preplnené vysoko horľavými materiálmi vyrobených z umelých vlákien, ktoré veľmi ľahko horia. Požiare v bytoch sa vplyvom blízkosti horľavých materiálov rýchlo šíria a môžu spôsobiť rozsiahle materiálne škody, ale i vážne zranenia. Majme na pamäti, že horiaca sviečka je otvorený oheň a každý rok počas vianočných sviatkov dochádza k požiarom od horiacich sviečok umiestnených predovšetkým na adventných vencoch. Požiare vianočných stromčekov od nekvalitného a nesprávne inštalovaného osvetlenia, skraty nekvalitných elektrických svietnikov sú taktiež nepríjemnými skutočnosťami, ktoré by mohli narušiť pokojnú a slávnostnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku.

(more…)Čítať viac...

Vianočné inšpirácie 2023

 

VI_PlagatA3_page-0001

Jemná žiara svetielok rozpínajúcich sa po historickom zábradlí pavlače a dlhovekom platane, vôňa sladkého punču, vareného vína, slaných i sladkých dobrôt a melódie vianočných piesní rozliehajúce sa nádvorím – to je to pravé čaro Vianoc.

Príďte si s nami užiť čaro týchto krásnych dní ladené v sviatočnej atmosfére.

Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

 

LINKY NA PODUJATIE: 

(more…)Čítať viac...

Adventné trhy v Limbachu 2.12.2023

Milí Limbašania,

zažite s nami v sobotu 2.12. od 16:00 do 20:00 príjemnú adventnú atmosféru na tradičných Adventných trhoch pri obecnom úrade s handmade výrobkami miestnych umelcov, domácimi špecialitami a Mikulášom.

Nebude chýbať kapustnica, punč aj nealko, vínko, medovina, káva, lokše, perníčky, koláče, pagáče, … Môžete si tu kúpiť trubičky, med, dekorácie na Advent a Vianoce aj originálne handmade darčeky od lokálnych predajcov.

Uvidíte tiež vystúpenia limbašských detí a prekvapenie…

Teší sa na vás

o.z. LIRA, obec Limbach a Mikuláš

Viac info https://www.facebook.com/events/3632187123679579/?active_tab=discussion

Adventné trhy a Mikulaš 23 miniČítať viac...

Tlačová správa OR PZ Pezinok – násilie páchané na ženách_2023

Tlačová správa – násilie páchané na ženách_2023Čítať viac...

Mikuláš v Limbachu 2.12.2023 – mapa

Milí Limbašania,

Tešíme sa, že aj tento rok príde Mikuláš 🎅 2. decembra na koňoch a prinesie sladkú odmenu všetkým deťom, ktoré poslúchali. Na priloženej mapke nájdete plán jeho cesty po dedine 🛷🦌.

V prípade nepriaznivého počasia ☔ príde Mikuláš len na adventné trhy, o čom Vás budeme informovať v deň akcie prostredníctvom FB a rozhlasu 📢

Teší sa na vás

o.z. LIRA, obec Limbach a Mikuláš

Viac info https://www.facebook.com/events/3632187123679579/?active_tab=discussion

Mikuláš v LimbachuČítať viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí susedia,

Opäť sa vám ozývam s vianočnou krabičkovou zbierkou pre seniorov v zariadeniach a osamelo žijúcich domácnostiach.

Teším sa na spoločenstvo s každým, kto sa zapojí do tejto aktivity v našej obci. Krabičky poputujú do mestského zariadenia v Pezinku, kde je viacero Limbašanov a tiež do klubov dôchodcov v Limbachu a Grinave.

Niektorí z vás pripravujú pozdravy. Iní peňažné dary, ďalší kultúrny program, umelci vyrábajú do krabičiek originálne  darčeky. Všetci spolu pomôžeme dôstojne  a v láske osláviť sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista každému obyvateľovi našej obce.

Krabičky zbieram na obvyklom mieste – vinohradnícka 15, 0903440013.

Adrika Strečanská

hlavny-plagat 2023Čítať viac...

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklieštenia stromov

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklieštenia stromov

PDF verzia:

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklieštenia stromovČítať viac...

MAPA KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK a košov na psie exkrementy

Zdieľame s Vami mapu kontajnerových stojísk na triedený odpad, na ktorej sú čiernym kruhom označené miesta, na ktorých sa nachádzajú koše určené na psie exkrementy.
Často sa na nás obraciate s prosbou, aby sme “riešili” majiteľov psov, ktorí si neupratujú po svojich psích miláčikoch. Zvýšenie počtu košov určených na vyhadzovanie psích exkrementov je prvým z krokov, ktoré chceme podniknúť na vyčistenie verejného priestranstva.
Preto sa obraciame na Vás, milí majitelia psov. Pomôžte nám vytipovať miesta, na ktorých Vám pri venčení chýbajú koše , do ktorých by ste mohli vyhadzovať “poklady” od Vašich štvornohých miláčikov. Vaše návrhy môžete písať e-mailom alebo nám ich povedzte osobne či telefonicky. Kontaktné údaje nájdete tu:
odpad Limbach


Čítať viac...

Automatický externý defibrilátor je už prístupný v našej obci

Dňa 24.10.2023 bol pre širokú verejnosť sprístupnený automatický externý defibrilátor (AED) na budove Obecného úradu, aby bol tento život zachraňujúci prístroj v prípade potreby k dispozícii pre čo najrýchlejšie použitie.

AED je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci. Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povelmi. Stačí, ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom Vám umožnia použiť ho rýchlo a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

Prístroj sa nachádza v zeleno-bielej skrinke na budove Obecného úradu, SNP 55, Limbach.

Obecný defibrilátorČítať viac...

Štatistický úrad uskutoční Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023 aj v Limbachu

Štatistický úrad SR nás požiadal o spoluprácu formou šírenia informácie o realizácii štatistického zisťovania, ktoré sa bude od októbra 2023 do konca januára 2024 konať aj v našej obci. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Zisťovanie HFCS – Štatistický úradČítať viac...

Gulášpárty v Materskej škole 21.10.2023

GulášČítať viac...

Mimoriadna zmena stránkových hodín

Z technických príčin bude Obecný úrad v dňoch 19.10.2023 (štvrtok) a 20.10.2023 (piatok) otvorený nasledovne:

19.10.2023 – nestránkový deň

20.10.2023 – nestránkový deň

Za pochopenie ďakujeme.Čítať viac...

Článok od OR HaZZ v Pezinku k sezóne vykurovania

Prichádza sezóna vykurovania

Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 6%  celkového počtu požiarov za rok (592 požiarov z celkového počtu 10 729 požiarov v r. 2022). V rámci  I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

(more…)Čítať viac...

Novela Zákona č. 8/2009 Z. z. zavádza od 1. októbra 2023 celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch

V súvislosti s novelou Zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza od 1. októbra 2023 celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch v obciach a mestách, s výnimkou vyznačených miest.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonovČítať viac...

7. zastupiteľstvo


Video 1/3

Video 2/3

Video 3/3

Zápisnica zo 7. OZ – 19.9.2023

Výpis z uznesení zo 7. OZ – 19.9.2023

 Čítať viac...

Zber veľkokapacitného odpadu 20. – 21. 10. 2023

Vážení občania,

v októbri sa uskutoční zber veľkokapacitného odpadu:

Dátum a čas: 

Piatok 20.10.2023 v čase od 12:00h do 17:00h
Sobota 21.10.2023 v čase od 09:00h do 14:00h

Miesto:

Zberný dvor sa nachádza v bývalom areáli LVD, adresa je SNP 724.

Vjazd sa nachádza medzi Jurki pumpou a kaviarňou Coffee Shopa.

Pravidlá:

Zberný dvor bude otvorený pre domácnosti, ktoré platia za odvoz odpadu v obci Limbach (pri odovzdaní odpadu sa treba preukázať občianskym preukazom).

Množstvo odpadu, ktorý môže 1 domácnosť vyviezť za celé zberové obdobie je 1 prívesný vozík.

Čo je to veľkoobjemový odpad:

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.  Nábytok treba doviezť v rozloženom stave.

Do objemného odpadu nepatrí stavebný odpad, bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod., pneumatiky, akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a podnikania, akýkoľvek nebezpečný odpad.

 Čítať viac...

Zber BIO odpadu najbližšie túto sobotu 23.9.2023

Jesenné termíny v priloženom linku:

Otvaracie hodiny zberny dvor_september- november_2023Čítať viac...

Zbierka na vydanie hry o Limbachu

3492-6463d16-reklama2

Milí limbašania,

my Liraci sme nadšenci pre našu obec Limbach a hľadáme spôsoby ako čo najviac jej históriu priblížiť ľuďom. Vytvorili sme novú originálnu hru, kde sa zábavnou formou dozviete, ako sa kedysi žilo v Limbachu. Veríme, že táto hra bude obohatením pre každú rodinu pri spoločnej zábave. Navyše aj prispeje k povedomiu o Limbachu a jeho okolí.

(more…)Čítať viac...

Upozornenie na dopravné obmedzenie v súvislosti s podujatím „12.ročník Beh Pezinkom“ – 16.9.

Beh PezinkomČítať viac...