Home » Articles posted by Branislav Iro

Author Archives: Branislav Iro

Svetový deň vody 2023

Vážení občania,

pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 hod. bezplatne v akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany. (more…)Čítať viac...

1. zastupiteľstvoČítať viac...

Oznam o voľnej pracovnej pozícii

Obec obsadzuje pozíciu Vedúca školskej jedálne.
Viac informácií nájdete na priloženom linku.

https://www.edujobs.sk/praca/40837?fbclid=IwAR22YkjyGxGnJ0evjdCObhFMrhPpz-8IEGwJ_rPiWzdivpeitbJ1KJUN7iMČítať viac...

2.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 23.12.2022Čítať viac...

1.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 16.12.2022

Video 1/4:

Video 2/4:

Video 3/4:

Video 4/4:Čítať viac...

Kalendár zberu odpadov na rok 2023Čítať viac...

Západoslovenská distribučná, a.s. – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastovČítať viac...

Coffeeshopa hľadá posilu!

CoffeeshopaČítať viac...

Zmeny cestovných poriadkov

Odkazy na cestovné poriadky (CP) liniek prímestskej autobusovej dopravy (PAD), ktoré sú súčasťou IDS BK, platné od 11.12.2022. (more…)Čítať viac...

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Limbachu – 28.11.2022

– Výber uznesení z OZ 28.11.2022 – stiahni tu
– Zápisnica z OZ 28.11.2022 – stiahni tuČítať viac...

Oznam BVS, a.s.

Vážení občania,

BVS, a.s. oznamuje, že v termíne od 28.11.2022 – 05.12.2022 vykonávajú zamestnanci BVS, a.s. odpočet vodomerov.


Čítať viac...

CoffeeShopa – Počúvam ťa

porody A4 CMYK-1Čítať viac...

Oznam – referendumČítať viac...

Západoslovenská distribučná, a.s. – výzva na orezanie stromov a iných porastovČítať viac...

Oznámenie o emailovej adrese – referendum 2023Čítať viac...

Výsledky volieb

– Výsledky volieb – stiahni tuČítať viac...

Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2022

– Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2022 – stiahni tuČítať viac...

Upozornenie k špeciálnemu hlasovaniu

V prípade ochorenia voliča na COVID -19 je možné požiadať o špeciálne spôsob hlasovania v mieste svojho trvalého pobytu v obci Limbach a to telefonicky v úradných hodinách na OÚ Limbach na tel.č. 0911 050 448 u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Limbachu. O špeciálny spôsob hlasovania je možné požiadať najskôr od pondelka 24.10.2022 a najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12,00 hod. Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ochorenie COVID -19 a ktorá má ku dňu vykonania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID -19. Zároveň je takýmto oprávneným voličom aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.Čítať viac...

Informácie k voľbámČítať viac...

Pozvánka – Revolution train – Pezinok

pozvankarevolutiontrainČítať viac...