Home » Articles posted by Branislav Iro

Author Archives: Branislav Iro

Svetový deň vody 2023

Vážení občania,

pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 hod. bezplatne v akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Záujemcovia o takýto rozbor môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach (od neochutenej minerálne/stolovej vody) s objemom aspoň pol litra na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. 

Ako správne odobrať vzorku vody na objektívne stanovenie vybraných ukazovateľov?

Vzorku treba odoberať v deň vyšetrenia – nenechávajte vodu dlho stáť. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca dve až tri minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí. Minimálny objem na analýzu je 0,5 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite. Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza.

RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale bude poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Výsledky rozborov budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla a taktiež na sociálnej sieti FB.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov pitnej vody bude možné dohodnúť si túto službu v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava priamo v RÚVZ Bratislava.

sdv_2023



Čítať viac...

1.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 15.2.2023



Čítať viac...

Oznam o voľnej pracovnej pozícii

Obec obsadzuje pozíciu Vedúca školskej jedálne.
Viac informácií nájdete na priloženom linku.

https://www.edujobs.sk/praca/40837?fbclid=IwAR22YkjyGxGnJ0evjdCObhFMrhPpz-8IEGwJ_rPiWzdivpeitbJ1KJUN7iM



Čítať viac...

2.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 23.12.2022



Čítať viac...

1.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 16.12.2022

Video 1/4:

Video 2/4:

Video 3/4:

Video 4/4:



Čítať viac...

Kalendár zberu odpadov na rok 2023



Čítať viac...

Západoslovenská distribučná, a.s. – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov



Čítať viac...

Coffeeshopa hľadá posilu!

Coffeeshopa



Čítať viac...

Zmeny cestovných poriadkov

Odkazy na cestovné poriadky (CP) liniek prímestskej autobusovej dopravy (PAD), ktoré sú súčasťou IDS BK, platné od 11.12.2022.

Popis zmien:
https://www.idsbk.sk/nove-cp/

Regionálne autobusy:
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/

Nočná doprava:
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/nocna-doprava/

Vlaky:
https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok-2022-2023/

Ako každoročne, tak aj tento rok vstupuje druhú nedeľu v decembri (11.12.2022) do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy (GVD) a vzhľadom na to, že CP PAD je v maximálnej možnej miere previazaný s GVD, museli sme meniť aj CP PAD. Oproti iným rokom sú tohtoročné zmeny v GVD značne zásadné.
CP sa však menili nielen pri linkách, ktoré sú priamo naviazané na vlaky, ale aj u liniek, ktoré sú s týmito linkami vo vzájomnom preklade či nadväznosti a tiež z dôvodu prehodnotenia jazdných dôb v jednotlivých úsekoch. Na základe vyhodnotenia obsadenosti boli niektoré spoje zrušené, naopak, preplnené spoje boli zahustené. Tam, kde to bolo možné, boli CP upravované na základe pripomienok od cestujúcich. Očakávame, že pripomienky cestujúcich budú chodiť aj k novým CP platným od 11.12.2022. Tieto je možné zasielať aj naďalej na adresu info@idsbk.sk, prípadne predložiť telefonicky na čísle +421 948 102 102 (v čase 8:00-18:00).



Čítať viac...

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Limbachu – 28.11.2022

– Výber uznesení z OZ 28.11.2022 – stiahni tu
– Zápisnica z OZ 28.11.2022 – stiahni tu



Čítať viac...

Oznam BVS, a.s.

Vážení občania,

BVS, a.s. oznamuje, že v termíne od 28.11.2022 – 05.12.2022 vykonávajú zamestnanci BVS, a.s. odpočet vodomerov.


Čítať viac...

CoffeeShopa – Počúvam ťa

porody A4 CMYK-1



Čítať viac...

Oznam – referendum



Čítať viac...

Západoslovenská distribučná, a.s. – výzva na orezanie stromov a iných porastov



Čítať viac...

Oznámenie o emailovej adrese – referendum 2023



Čítať viac...

Výsledky volieb

– Výsledky volieb – stiahni tu



Čítať viac...

Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2022

– Príjem poplatkov za rozvoj a ich použitie v roku 2022 – stiahni tu



Čítať viac...

Upozornenie k špeciálnemu hlasovaniu

V prípade ochorenia voliča na COVID -19 je možné požiadať o špeciálne spôsob hlasovania v mieste svojho trvalého pobytu v obci Limbach a to telefonicky v úradných hodinách na OÚ Limbach na tel.č. 0911 050 448 u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Limbachu. O špeciálny spôsob hlasovania je možné požiadať najskôr od pondelka 24.10.2022 a najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12,00 hod. Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ochorenie COVID -19 a ktorá má ku dňu vykonania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID -19. Zároveň je takýmto oprávneným voličom aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.



Čítať viac...

Informácie k voľbám



Čítať viac...

Pozvánka – Revolution train – Pezinok

pozvankarevolutiontrain



Čítať viac...