Vážení občania,

v októbri sa uskutoční zber veľkokapacitného odpadu:

Dátum a čas: 

Piatok 20.10.2023 v čase od 12:00h do 17:00h
Sobota 21.10.2023 v čase od 09:00h do 14:00h

Miesto:

Zberný dvor sa nachádza v bývalom areáli LVD, adresa je SNP 724.

Vjazd sa nachádza medzi Jurki pumpou a kaviarňou Coffee Shopa.

Pravidlá:

Zberný dvor bude otvorený pre domácnosti, ktoré platia za odvoz odpadu v obci Limbach (pri odovzdaní odpadu sa treba preukázať občianskym preukazom).

Množstvo odpadu, ktorý môže 1 domácnosť vyviezť za celé zberové obdobie je 1 prívesný vozík.

Čo je to veľkoobjemový odpad:

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.  Nábytok treba doviezť v rozloženom stave.

Do objemného odpadu nepatrí stavebný odpad, bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod., pneumatiky, akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a podnikania, akýkoľvek nebezpečný odpad.