vo-odpad_1

 

 

Kedy?

Piatok  17.5.2024 v čase od 12:00 do 17:00

Sobota 18.5.2024 v čase od 09:00 do 12:00

 

Miesto:

Zberný dvor sa nachádza v bývalom areáli LVD, adresa je SNP 724.

Vjazd sa nachádza medzi Jurki pumpou a kaviarňou Coffee Shopa.

Pravidlá:

Zberný dvor bude otvorený pre domácnosti, ktoré platia za odvoz odpadu v obci Limbach (pri odovzdaní odpadu sa treba preukázať občianskym preukazom).

Množstvo odpadu, ktorý môže 1 domácnosť vyviezť za celé zberové obdobie je 1 prívesný vozík.

Čo je to veľkokapacitný odpad?

Je to odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Do veľkokapacitného odpadu PATRÍ: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.  Nábytok treba doviezť v rozloženom stave.

Do veľkokapacitného odpadu NEPATRÍ: stavebný odpad, bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, zrkadlá, pneumatiky, akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a podnikania, akýkoľvek nebezpečný či elektro odpad.

https://limbach.sk/wp-content/K%C3%B3pia-Kalendar-otvaracich-hodin-Zberneho-dvora-Limbach_2024.pdf