Dňa 24.04.2024 od 12:00 do 16:00 hod. bude v areáli Zberného miesta realizovaný ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čo je nebezpečný odpad – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, rozpúšťadlá, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, motorové oleje, farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky.

Všetky chemikálie musia byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu.

Obaly musia obsahovať iba odpad resp. chemikáliu, ktoré je deklarovaná na obale.

Zberné miesto sa nachádza v bývalom areáli LVD, adresa je SNP 724. Vjazd sa nachádza medzi Jurki pumpou a kaviarňou Coffee Shopa.

Zároveň prosíme občanov, aby si so sebou vzali aj OBČIANSKY PREUKAZ.

Ďakujeme.

nebezpečný-odpad (1)