Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklieštenia stromov

PDF verzia:

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklieštenia stromov