Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 999 840 1839
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 618 583 1201
% Účasť vo voľbách 61,9% 69,4% 65,3%

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov Výsledky Limbach % Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu

Ing. Ivan Korčok

62,95% 401 355 756

Ing. Peter Pellegrini

23,31% 128 152 280

JUDr. Štefan Harabin

7,16% 50 36 86

Dr. h. c. Ing. Ján Kubiš

4,08% 26 23 49

Mgr. Matovič Igor

0,83% 6 4 10

Mgr. Patrik Dubovský, PhD.

0,67% 2 6 8

Ing. Mgr. Marian Kotleba

0,50% 2 4 6

Krisztián Forró

0,25% 2 1 3

Mgr. Milan Náhlik

0,17% 1 1 2

Mgr. Róbert Švec

0,08% 0 1 1

JUDr. Andrej Danko

0,00% 0 0 0
Celkom 618 583 1201