Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov Výsledky Limbach Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
Ing. Ivan Korčok 65,78% 505 433 938
Ing. Peter Pellegrini 34,22% 236 252 488
Celkom 741 685 1426
Spolu Okrsok č. 1 Okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1880 1006 874
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 1436 749 687
% Účasť vo voľbách 76,4% 74,5% 78,6%