Obec Vinosady obsadzuje pozíciu hlavného kontrolóra – viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra