Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – Obec Viničné