Štatistický úrad SR nás požiadal o spoluprácu formou šírenia informácie o realizácii štatistického zisťovania, ktoré sa bude od októbra 2023 do konca januára 2024 konať aj v našej obci. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Zisťovanie HFCS – Štatistický úrad