Štátny veterinárny a potravinový ústav nás požiadal o informovanie občanov o službách, ktoré by mohli byť pre nich prospešné, viď. text nižšie:

Sme akreditované skúšobné laboratórium Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu.

Obraciame sa na Vás s prosbou informovať Vašich občanov o službách, ktoré by mohli byť pre nich prospešné. Týkajú sa rôznorodých vyšetrení, ako napríklad:

  • vyšetrenia pitnej vody z individuálnych zdrojov (studne), aj z hromadných zdrojov (verejné vodovody)
  • vyšetrenia dusičnanov, dusitanov,… v ovocí a zelenine dopestovanej vo vlastných záhradkách
  • vyšetrenia medu a včiel
  • vyšetrenia hospodárskych zvierat vo vlastných chovoch (hydina, ošípané, kozy,….)
  • vyšetrenia mlieka a mäsových výrobkov z vlastných chovov
  • vyšetrenia “domácich miláčikov” (psov, mačiek,….)
  • otravy zvierat (psov, mačiek, dravých vtákov,…)
  • neškodné odstránenie uhynutých zvierat
  • pre pestovateľov hrozna  a výrobcov domácich vín ponúkame vyšetrenia vín a možnosť absolvovať vinárske skúšky pre profesionálnych aj neprofesionálnych degustátorov

V prípade prejavenia Vášho záujmu o naše služby Vám môžeme poslať Ponukové listy s presnou špecifikáciou jednotlivých vyšetrení.

Kompletné informácie o našej organizácii nájdete na: www.svuba.sk.

 

 

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Botanická 15

842 52 Bratislava 4