Vážení občania,

BVS, a.s. oznamuje, že v termíne od 28.11.2022 – 05.12.2022 vykonávajú zamestnanci BVS, a.s. odpočet vodomerov.