V súvislosti s novelou Zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza od 1. októbra 2023 celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch v obciach a mestách, s výnimkou vyznačených miest.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov