Vážení občania,

 

nálepku na smetnú nádobu si môžete vyzdvihnúť počas stránkových hodín na obecnom úrade po zaplatení poplatku za vývoz odpadu. Zaplatiť je možné prevodom alebo priamo v podateľni na obecnom úrade počas stránkových hodín. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

 

Odporúčame vyzdvihnúť si nálepky do konca mesiaca. Od júna začnú pracovníci zberovej spoločnosti kontrolovať nálepky. Smetné nádoby bez aktuálnej nálepky nebudú vyvezené.

 

https://limbach.sk/o-obci/kontakt/