Vážení občania,

smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré neboli vyvezené 5.6.2024, budú vyvezené počas mimoriadneho vývozu – v stredu 12.6.2024.

Prosíme preto výlučne tie domácnosti, ktorým smetné nádoby neboli vyvezené, aby ich sprístupnili na vývoz v danom termíne.

Vyvezené budú iba nádoby označené nálepkou na rok 2024. 

Nálepku na smetnú nádobu si môžete vyzdvihnúť počas stránkových hodín na obecnom úrade po zaplatení poplatku za vývoz odpadu.

Zaplatiť je možné prevodom alebo priamo v podateľni na obecnom úrade počas stránkových hodín. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

https://limbach.sk/o-obci/kontakt/