Zdieľame s Vami mapu kontajnerových stojísk na triedený odpad, na ktorej sú čiernym kruhom označené miesta, na ktorých sa nachádzajú koše určené na psie exkrementy.
Často sa na nás obraciate s prosbou, aby sme “riešili” majiteľov psov, ktorí si neupratujú po svojich psích miláčikoch. Zvýšenie počtu košov určených na vyhadzovanie psích exkrementov je prvým z krokov, ktoré chceme podniknúť na vyčistenie verejného priestranstva.
Preto sa obraciame na Vás, milí majitelia psov. Pomôžte nám vytipovať miesta, na ktorých Vám pri venčení chýbajú koše , do ktorých by ste mohli vyhadzovať “poklady” od Vašich štvornohých miláčikov. Vaše návrhy môžete písať e-mailom alebo nám ich povedzte osobne či telefonicky. Kontaktné údaje nájdete tu:
odpad Limbach