Vážení občania,

zdieľame s Vami pozvánku do krajskej súťaže a prehliadky KONTAKT 2024, ktorá sa uskutoční 18.8.2024 na nádvorí modranského kaštieľa.

PL Kontakt 2024Účastníci súťaže:

  • zviditeľnia svoju tvorbu a svoje hudobné skupiny
  • budú reprezentovať Vaše mesto, či obec
  • môžu získať postup do celoštátneho kola KONTAKT 2024.

Na linkoch nižšie nájdete propagačné materiály, propozície a PR článok.

Do súťaže sa môžu prihlásiť  hudobné skupiny a sólisti len s pôvodnou autorskou tvorbou populárnej hudby v živom podaní. Účastníci majú možnosť prezentovať sa autorskou piesňovou tvorbou (t. j. tvorbou s textom) v slovenskom jazyku a autorskou inštrumentálnou tvorbou (t. j. tvorbou bez textu), prípadne kombináciou oboch.

Hudobný sprievod s použitím vopred pripravenej nahrávky (tzv. halfplayback) nie je povolený.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti populárnej hudby.

Prihlásené hudobné skupiny a sólisti budú súťažiť v dvoch kategóriách:
I. kategória – jednotlivci a dvojice
maximálne 3 skladby
maximálne 15 minút
II. kategória – hudobné skupiny
maximálne 3 skladby
maximálne 20 minút.

Súťažiaci sa riadia propozíciami vydanými Národným osvetovým centrom v Bratislave:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/sutaz-kontakt/ .

Záujemcovia sa môžu prihlasovať vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit .

Prihlasovanie je otvorené od 1. 6.2024 do 28. 7.2024.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Kontakt 2024 – tlačová správa

Kontakt-2024-propozicie

Samotný program podujatia  bude zostavený po ukončení prihlasovania ( 1.6. – 28.7.2024).