Vážení občania,

 

Obraciate sa na nás s otázkami ohľadom zrušených zliav na dane a odpady pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Touto cestou informujeme občanov, že obecné zastupiteľstvo prijalo VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci, ktoré nájdete na odkaze nižšie:

VZN obce Limbach č. 2 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci

Žiadosti v zmysle tohto VZN si môžete podať po uhradení všetkých poplatkov a daní v podateľni obecného úradu od 2.5.2024.