Vážení občania,

vzhľadom na dopyty k platbám za odpad a dane Vás informujeme, že obecný úrad začal s procesom vyrubovania poplatkov za komunálny odpad a dane v aktuálnom roku v neskoršom termíne z dôvodu prechodu na nový systém.

Poplatky vyrubujeme priebežne a postupne podľa ulíc.

Občania, ktorí majú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, dostanú predpis na platbu do elektronickej schránky. Ostatní občania dostanú rozhodnutia do poštovej schránky ako zvyčajne.

Po obdržaní rozhodnutia môžete vykonať prevod cez internet banking alebo zaplatiť v podateľni obecného úradu v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou.

Nálepky na smetné nádoby si môžete po úhrade poplatku vyzdvihnúť na obecnom úrade na oddelení odpadov. Vydávame tiež žlté a modré vrecia na triedený odpad.

Pokiaľ nedostanete rozhodnutie na platbu za TKO, smetné nádoby vám bude Marius Pedersen vynášať aj naďalej v zmysle harmonogramu vývozov.

Po ukončení vyrubovania a uplynutí termínov na úhradu budeme informovať o nutnosti mať nádoby označené aktuálnou nálepkou. Dovtedy sa nemusíte obávať, že by vám odpad nebol vyvezený.