Dňa 24.10.2023 bol pre širokú verejnosť sprístupnený automatický externý defibrilátor (AED) na budove Obecného úradu, aby bol tento život zachraňujúci prístroj v prípade potreby k dispozícii pre čo najrýchlejšie použitie.

AED je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci. Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povelmi. Stačí, ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom Vám umožnia použiť ho rýchlo a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

Prístroj sa nachádza v zeleno-bielej skrinke na budove Obecného úradu, SNP 55, Limbach.

Obecný defibrilátor